Archiwum dla Kategorii ‘Złoto’

Uczestnicy rynku złota od lat regularnie badają sytuację popytu i podaży kruszcu. W 1998 roku Frank Veneroso po raz pierwszy zasugerował, że przeważająca część podaży pochodziła wówczas z banków centralnych wyprzedających zapasy złota. Natomiast zarządzający w kanadyjskiej spółce inwestycyjnej Sprott, w swym periodyku – “Czy banki centralne posiadają jeszcze jakiekolwiek złoto, część II” obliczyli, że w latach 1991 – 2012 z USA wyeksportowano 4500 ton złota. Zarządzający Sprott’a stwierdzili, że taką ilością złota dysponowały tylko organy rządowe.

USA eksporterem złota w 1Q13

2 maja 2013 roku amerykański urząd statystyczny opublikował dane o eksporcie i imporcie USA, z których wynika, że od stycznia do marca 2013, USA były netto → Przeczytaj więcej

Od kilkudziesięciu lat USD i obligacje dolarowe piastują trzon globalnego systemy monetarnego. To USA mają decydujący głos w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku Światowym. Już w latach 60-tych francuski minister finansów mawiał, że Stany mają “ogromny przywilej” z powodu dolara, jako rezerwowej waluty całego świata.

Dzisiaj jednak już nie jest kwestią tak oczywistą, czy dla USA to tak duży przywilej.

źródło: McKinsey Global Institute

McKinsey Global Institute [zwany dalej MGI] szacuje, że korzyści wynikające z dysponowania rezerwową walutą dodają Stanom do PKB co roku od → Przeczytaj więcej

Do całej historii nadmiernego wyprzedania rynku złota dochodzą spółki wydobywające złoty kruszec, których ceny akcji znajdują się także w momencie charakterystycznym dla kreślenia średnioterminowych dołków.

Wykres zaprezentowany przez The Canadian Technician tworzony jest na bazie złotych spółek wydobywczych wchodzących w skład indeksu AMEX Gold Miners Index (GDM) i prezentuje procentową ilość spółek, których ceny akcji są na sygnałach kupna generowanych na punktowo symbolicznych wykresach cen akcji tych spółek.

Aktualnie tylko jedna z 29 spółek wydobywczych wchodzących w skład indeksu AMEX Gold Index wygenerowała sygnał kupna. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce pamiętną jesienią 2008 roku, gdy głębokie spadki dotknęły również spółki wydobywcze, a ówczesna skala przeceny była podobna do obecnej i utkwiła w historii jako jeden z ważniejszych dołków na cenie kruszcu i spółek wydobywczych.

źródło: The Canadian Technician

“Prowzrostowy pesymizm” na rynku złota widać także na wartości aktywów funduszu złotych i srebrnych spółek wydobywczych Rydex Precious Metals Fund. Wartość aktywów tego funduszu znajduje się na poziomach identycznych jak w momencie kreślenia ważnych dołków przez cenę złota i akcje spółek wydobywczych.

źródło: opracowanie własne

Podobny temat poruszyliśmy w:

Złoto 10 lat później? Spółki złota mocno w tyle, ale?

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Wojtek Białek z CDM Pekao opublikował ostatnio kilka wykresów o złocie.

Jeden z nich obrazuje sentyment strony popytowej na złoto i jednocześnie przyrównuje tak słabe nastroje do dołków na cenie złota, które kształtowały się w przeszłości.

źródło: Wojciech Białek, CDM Pekao S.A.

Duży spadek optymizmu widać również na złocie zgromadzonym w dwóch największych funduszach ETF z fizycznym pokryciem w → Przeczytaj więcej

Tagi do treści strony:

perspektywy dla złota perspektywy dla zlota

Walter Zimmerman z United-ICAP przedstawił serię ciekawych wykresów opisujących aktualną sytuację na rynkach.

Rynek akcji mierzony indeksem S&P500 znajduje się blisko historycznych szczytów, jednak ilość optymistów, według których rynek będzie nadal piął się do góry jest porównywalna z poprzednimi wielkim szczytami hossy z lat 2000 i 2007. W 2000 roku ilość byków na rynku akcji wynosiła 61%, a w 2007 roku ilość inwestorów oczekujących dalszych wzrostów wynosiła 69%. Obecnie również 69% uczestników rynku oczekuje dalszych wzrostów. Stara giełdowa zasad mówi, że większość się zawsze myli, bo skoro większość uczestników rynku posiada już akcje oczekując wzrostów, to kto ma dalej kupować? Dlatego Zimmerman oczekuje nowej bessy i znaczącej obniżki indeksów. Wprawdzie jego tezy o nowej bessie można uznać za zbyt pesymistyczne, to z pewnością rynkowi akcji należy się solidna korekta i oczyszczenie z przesadnego optymizmu.

Na kolejnym wykresie porównano wykres indeksu akcyjnego S&P500 i wykres wartości akcji mierzonych → Przeczytaj więcej

Złoto zaczęło osiągać większe stopy zwrotu niż akcje, w momencie gdy pierwsza od lat nadwyżka budżetowa USA zaczęła zmieniać się w deficyt budżetowy dążący do wielkości niespotykanych od lat.

Brak sympatii Warrena Buffeta do złota zauważyć można również porównując wykres cen złota oraz cen akcji jego spółki Berkshire H. Za ostatnie 10 lat złoto ma wyraźną przewagę.

Licząc od szczytów notowań w 2011 roku uzyskanych przez spółki Groupon i Facebook do końca 2012 roku ich wycena obniżyła się łącznie o 61 mld USD, czyli o wartość zbliżoną do dotychczas zgromadzonego złota w największym funduszu → Przeczytaj więcej

Tagi do treści strony:

spolki wydbywajace złoto