Strona GłównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Goldco

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis www.goldco.pl jest prowadzony przez spółkę Piotr Kowalski Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamienna 135/16, 50-545 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy nr KRS pod numerem 0000975960, NIP: 8971808996, REGON: 361547316, zwaną dalej jako Administrator oraz Operator, która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres widoczny w zakładce Kontakt na stronie www.goldco.pl

1.2 Dane osobowe i adresowe (takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu) podane przez Użytkownika na stronie www.goldco.pl NIE będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim, podmiotom trzecim, państwom trzecim lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

1.3 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.goldco.pl (dalej “Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika (“Użytkownik”), który korzysta z Serwisu.

1.4 Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).

1.5 Każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych.

1.6 Administrator nie odpowiada za zasady prywatności innych stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

1.7 O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

1.8 “Newsletter” lub “usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora. “Usługa Newsletter” – oznacza kontakt pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić odrębny dedykowany dla usługi Newsletter interaktywny formularz.

1.10 Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

2. Przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z usług Serwisu, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych (?Usługi?).

Cel przetwarzania:

W zależności od podjętej decyzji użytkownika, może to być:
– Świadczenie usług oferowanych w Serwisie
– Realizacja zamówień
– Przesyłanie newslettera, usługa newsletter

Podstawa przetwarzania:

– Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością, Przeciwdziałaniem Praniu Brudnych Pieniędzy GIIF (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Prawnie uzasadniony interes Serwisu, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko ? podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
adres zamieszkania lub adres firmy ? do wysyłki zamówionego towaru;
nr telefonu ? dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
adres email ? za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
adres ? informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
PESEL, nr dowodu osobistego ? zgodnie z ustawą VAT, PPPFT, AML w ramach realizacji zamówienia.
cookies ? serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

Podanie danych:
Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie
– brak możliwości korzystania z usług Serwisu
– brak możliwości dokonania zakupów w Serwisie
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

2.1 Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce Zarejestruj się przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora usługi dostawy zamówionego towaru. Towar w Serwisie można również zamówić poprzez opcję szybkich zakupów bez konieczności wchodzenia w zakładkę Zarejestruj się. Podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2.2 Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newsletter-a dostępnego na stronach Serwisu, przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego Administratora – przesyłania drogą elektroniczną Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowej o produktach, konferencjach i szkoleniach o tematyce związanej z Serwisem – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.3 Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera GetResponse, którego dostawcą jest GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk , z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

2.4 Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego GetResponse

2.5 Usługa newsletter jest uruchamiana za pośrednictwem odrębnego formularza dostępnego w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób. Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.

2.6 Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
2.7 Administrator działa zgodnie z zasadą Zakaz Spamu.

2.8 Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji na usługę newsletter, jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

2.9 W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w formularzu zapisu.
2.10 W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
– Wypełnienia formularza Newsletter
– Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności
– Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego
– Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
– Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
– Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
2.10 Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.11 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
2.12 Administrator w ramach komentarzy nie przetwarza adresów email lub innych danych osobowych Użytkowników komentujących.

2.13 Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, są na zasadzie powierzenia przetwarzania danych podmioty umożliwiające obsługę zamówienia, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biuro księgowe, system obsługi płatności DotPay, firma hostingowa/serwer strony www.
2.13.1 Serwis i Operator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
– podmiot realizujący transport towarów
– dostawca płatności
– biuro księgowe
– hostingodawca udostępniający serwer
– osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
– dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
– podmiot zapewniający usługi statystyczne
– Usługi prawne
– Usługi audytowe
– Przedsiębiorcom prowadzącym stacjnarne punkty odbioru towaru
– organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

W związku z tym, Twoje dane takie jak zazwyczaj adres IP lub miasto, województwo, kraj pochodzenia mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

2.14 Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

2.15 Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

3. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
3.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu, informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

3.2 Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3.3 Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności “Prawo do Zapomnienia”): dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

3.4 Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

3.5 Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

3.6 Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3.7 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3.8 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.9 Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym widocznym na stronie Kontakt serwisu www.goldco.pl. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w ten sposób.

3.10 W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.11 Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

e-mail: adresem mailowym widoczny jest na stronie Kontakt serwisu www.goldco.pl czyli na stronie znajdującej się pod adresem www.goldco.pl/kontakt
adres pocztowy: ul. Kamienna 135/16, 50-545 Wrocław.

4. Informacja o plikach Cookies
4.1 Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
4.2 Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
– Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
– Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
– Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy
4.3 Podmioty wymienione w pkt. 4 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
4.4 Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4.5 Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie wyglądu serwisu i prezentowanych treści do indywidualnych wymagań i potrzeb danego Użytkownika. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu. Cookies stosowane są do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu. Dane zachowane w plikach cookies, przetwarzane są również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
4.6 W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
4.7 Dane pochodzące z plików cookies, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu, do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
4.8 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Piotr Kowalski S.K.A.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Goldco Piotr Kowalski S.K.A.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Zostaw Odpowiedź