Algorytmy inwestycyjne

Algorytmy inwestycyjne to narzędzia inwestycyjne, które w sposób wcześniej określony, uporządkowany i zapisany w formie aplikacji komputerowej, wspomagają proces oceny rynku.