Strona GłównaGiełda złotaChińskie banki bezpośrednimi uczestnikami aukcji LBMA? Nie tak szybko!

Podczas aukcji LBMA Gold Price (London Bulion Market Association), która odbyła się 20 marca 2015 r. brało udział wiele chińskich banków jako bezpośredni uczestnicy. Pojęcie to jest odmienne od pozostałych uczestników, będących klientami uczestników bezpośrednich.

Jak podaje ICE:

Tradycyjni klienci: kopalnie, rafinerie, jubilerzy oraz banki centralne mogą stać się bezpośrednimi uczestnikami i działać na giełdzie anonimowo. Mogą również dokonywać transakcji za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

Bank of China, ICBC i China Construction Bank

Warto zaznaczyć, że występują tylko trzy banki, które mogły stać się bezpośrednimi uczestnikami aukcji LBMA. Są to:

 • Bank of China
 • Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
 • China Construction Bank (CCB)
 • (Bank of China jest bankiem komercyjnym i nie powinien być mylony z People’s Bank of China (PBOC), który jest chińskim bankiem centralnym)

Wynika to z tego, że tylko te trzy banki mają pełne członkostwo LBMA Gold Price. Organizacja ta nie zezwala bowiem na status uczestnika bezpośredniego bankom, które nie są jej członkami. Pełne członkostwo z kolei oznacza status Ordinary member (Członek zwyczajny).

Wszystkie trzy banki kwalifikują się do bezpośredniego uczestnictwa w aukcji LBMA Silver Price, zatem kryteria uczestnictwa w Silver Price są dobrym wyznacznikiem kwalifikowalności bezpośredniego uczestnictwa również w aukcji LBMA Gold Price.

Na rynku złota istnieją jeszcze inni znaczący gracze, jak Bank of Communications i Agricultural Bank of China, jednak nie posiadają oni uczestnictwa w LBMA, a nawet nie są stowarzyszeni.

Aukcja LBMA Silver Price i zamiana członków

14 sierpnia 2014 r. Deutche Bank zrezygnował z uczestnictwa w London Silver Market Fixing. Kiedy powstała aukcja LBMA Silver Price w sierpniu ubiegłego roku, było jedynie trzech uczestników: HSBC Bank USA, Bank of Nova Scotia oraz Mitsui & Co Precious Metals Inc. Dwa pierwsze to stali członkowie London Silver Market Fixing, natomiast Mitsui zajęło miejsce Deutche Bank, a przynajmniej tak podawały media. Do aukcji przystąpiły jeszcze później: UBS (26 września), JP Morgan Chase Bank(14 października), The Toronto Dominion Bank (6 listopada).

Wszystkie sześć banków, które uczestniczyło w aukcji LBMA Silver Price to jednocześnie przedstawiciele Komitetu Zarządzającego LBMA.

Zanim powstała aukcja LBMA Silver Price, LBMA oraz CME Group wyróżniło 6-7 uczestników, którzy zgodzili się być początkowymi uczestnikami z akredytacją LBMA do udziału w aukcji srebra.

Dzień przed otwarciem aukcji LBMA Silver Price również Credit Suisse zapowiedział swój udział, ale ostatecznie nie doszło do przyłączenia.

Szanse na to, aby sześciu uczestników aukcji srebra, którzy są jednocześnie członkami Komitetu Zarządzającego LBMA, pozostali jedynymi uczestnikami, były jednak bardzo małe.

Zamiarem LBMA było, aby wszyscy ci uczestnicy brali udział w aukcji zarówno srebra, jak i złota (Gold Price auction oraz Silver Price auction).

O udział w aukcji ubiegało się również kilka chińskich banków, które starają się jednocześnie o rolę administratora, tym bardziej, że ICE Benchmark Administration ogłosiło zamiar zatrudnienia osoby w postaci przewodniczącego w codziennych aukcjach Gold Price. Będzie ona odpowiedzialna za ustalanie cen na dzień otwarcia oraz cen każdej rundy na podstawie przyjętych i publicznie dostępnych zasad. Do tej pory funkcję tę pełnił automatycznie system. Osoba taka nie powinna być związana z bankami LBMA, co naruszałoby zasadę niezależności.

Kryteria uczestnictwa w aukcji Gold i Silver Price

Banki starające się o członkostwo w aukcji LBMA Gold Price oraz Silver Price, muszą spełnić jednak pewne podstawowe kryteria (dla obu powyższych aukcji są one podobne) stawiane przez LBMA, przez Thomson Reuters, jako administratora oraz CME Benchmark EuropeLtd. Uczestnicy otrzymają akredytację LBMA, a dostęp do platformy aukcyjnej jest zatwierdzany przez CME Benchmark Europe Ltd.

Uczestnictwo w aukcji Silver Price wymaga:

 • Posiadania pełnego członkostwa (Ordinary lub Market Making) w LBMA
 • Posiadania konta Loco London Clearing account (konto rozliczeniowe)
 • Odpowiedniej akceptacji LBMA
 • Zaakceptowania i wdrożenia Thomson Reuters LBMA Silver Price Participant Code of Conduct (Kodeks Postępowania)
 • Postępowania zgodnie z wymaganiami CME Benchmark Europe Ltd, czyli stosowania platformy technologicznej
  i uczestniczenia w aukcji.

Zarówno Bank of China, ICBC oraz China Construction Bank są członkami zwyczajnymi (Ordinary Members) LBMA, a także posiadają pełne członkostwo. Spełniają zatem jeden z podstawowych warunków.

Aby stać się członkiem zwyczajnym LBMA, należy być aktywnie zaangażowanym w London Bullion Market. Oznacza to podejmowanie transakcji handlowych złotem i srebrem, a także derywatami na Loco London Market z przynajmniej trzema innymi członkami.

Po uzyskaniu statusu członka zwyczajnego LBMA oraz pełnego członkostwa, można uzyskać uczestnictwo bezpośrednie. Banki będą musiały otrzymać wówczas akceptację LBMA oraz zarejestrować się do platformy aukcyjnej ICE, co jest jednoznaczne z przestrzeganiem zasad IOSCO zawartych w Kodeksie Postępowania.

Kryteria wyboru członków bezpośrednich są ustalane przez LBMA Gold Price Oversight Committee, a wyboru dokonuje LBMA.

W rzeczywistości, w ramach kryteriów uczestnictwa LBMA oraz administracji nie ma nic, co wykluczałoby Bank of China, ICBC and China Construction Bank z piastowania statusu bezpośredniego uczestnika aukcji LBMA Gold Price and Silver Price.

Trzy banki kandydujące do uczestnictwa bezpośredniego:

 • China Construction Bank
 • China Construction Bank stał się członkiem zwyczajnym LBMA 7 października 2014 r. Został zaklasyfikowany, jako podmiot bankowy, w przeciwieństwie do brokera. Siedziba banku znajduje się w Pekinie. Jest aktywnym uczestnikiem rynku RMB typu offshore, a w 2012 r. uzyskał desygnację, jako pierwszy Bank Rozliczeniowy dla chińskiej waluty poza Azją. W czerwcu 2014 r. został uznany przez Chiński Bank Centralny, jako Londyński Bank Rozliczeniowy. CCB London jest drugim największym chińskim bankiem w Anglii. W ramach CCB istnieją w Anglii dwa podmioty: China Construction Bank (London) Limited, regulowany przez Financial Conduct Authority oraz China Construction Bank Corporation London Branch, podlegający regulacjom Financial Conduct Authority oraz Prudential Regulation Authority
 • Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Jest członkiem zwyczajnym LBMA, a pełne członkostwo uzyskał w 2012 r. W ramach ICBC w Anglii istnieją dwa podmioty: ICBC (London) plc, podlegający regulacji Financial Conduct Authority oraz Prudential Regulation Authority; a także Industrial and Commercial Bank of China Limited, również regulowany przez FCA i PRA.

Bank of China

Bank of China posiada pełne, zwyczajne członkostwo w LBMA od 1990 r. Został zaklasyfikowany przez LBMA, jako bank, i w schemacie LBMA podlegający Anglii, a nie Chinom. W Wielkiej Brytanii znajdują się trzy podmioty Bank of China:

 • Bank of China (UK) Ltd
 • Bank of China Limited
 • Bank of China International (UK) Ltd
 • Wszystkie te podmioty w ramach grupy BoC podlegają regulacjom FCA i PRA

7 listopada 2014 r. ICE ogłosiło wyniki wyborów na administratora LBMA Gold Price i jedenastu uczestników fazy pierwszej rozpoczynającej aukcję.

Podczas aukcji srebra i złota, uczestnicy biorą udział w swoich własnych transakcjach handlowych z klientami, i nie są zobligowani do reprezentowania jednostek, które nie są uczestnikami. Przykładowo, jeśli bank A jest uczestnikiem aukcji złota, nie musi przyjmować zamówień banku B, który powinien starać się o uczestnictwo.

Uczestnicy typu market makers na aukcji Gold i Silver Price

Aby uzyskać z kolei status market maker, członek zwyczajny musi przejść trzymiesięczny okres próbny, podczas którego będzie składał oferty przetargowe w ramach transakcji handlowych srebrem i złotem wszystkim uczestnikom LBMA posiadającym status market makers. Ponadto, wszyscy ci uczestnicy muszą zatwierdzić powołanie nowego członka. W ostatnim czasie market makerami zostały takie banki jak:

 • Citibank
 • Morgan Stanley
 • Standard Chartered

W 2015 taki status uzyskało 14 banków, natomiast 13 z nich to tzw. spot market makers, ale tylko pięć z nich dokonuje obrotu instrumentami: spot, kontraktami forwards i opcjami. (HSBC, UBS, JP Morgan, Goldman Sachs i Barclays). Pozostali natomiast wykonują operacje dotyczące jednego bądź dwóch kontraktów.

Lista 11 podmiotów, która w listopadzie 2014 r. była ogłoszona przez LBMA i ICE prawdopodobnie nie zawierała chińskich banków. Być może do tej pory sytuacja uległa zmianie i banki te są już na liście uczestników bezpośrednich. Opóźnienia w otwarciu aukcji Gold Price mogą wskazywać na to, że negocjacje, co do uczestników trwają do ostatniej chwili.

Zobacz też:

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Tagi do treści strony:

sprzedaz zlota giełda złota

Piotr Kowalski

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: office(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
e-mail Piotr Kowalski: piotr.kowalski(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
Goldco S.A.: ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
Goldco S.A. Biuro Obsługi Klienta: ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław

Tags: , , ,

Zostaw Odpowiedź