Strona GłównaBanki centralneIlość wycofanego złota w 2014 r. z FED w Nowym Jorku nie odpowiada niemieckim i holenderskim informacjom

Od stycznia do grudnia 2014 r. z Banku Rezerw Federalnych FED Nowy Jork zostało wycofanych 176,81 ton złota. Dane opublikowane przez Fed podają, że całkowita liczba rezerw złota spadła w przeciągu roku z 6195,6 do 6018,8 ton złota.

Niestety informacje te nie pokrywają się z informacjami, jakie podają kraje europejskie, których dotyczy owa repatriacja. W listopadzie 2014 r. Holenderski Bank Centralny (DNB) zapowiedział, że wycofał z FED 122,5 ton złota i choć nie było to jasno powiedziane, musiało to nastąpić właśnie w 2014 r.

Źródło: BBC

18 stycznia 2015 r. Niemiecki Bank Centralny (Bundesbank) ogłosił wycofanie w 2014 r. 85 ton złota z nowojorskiego Banku Rezerw, natomiast 35 ton sprowadzono do kraju z Paryża.

Podsumowując: 122,5 plus 85 daje 207,5 ton. Jest to całkowita liczba, jaką wycofały z FED takie kraje jak Niemcy i Holandia. Sam Fed utrzymuje, że dostarczył zaledwie 176,81 ton złota do europejskich kontrpartnerów. Co się zatem stało z pozostałymi 30,69 tonami złotego kruszcu?

Ten problem jest jednym z wielu, jakie zaistniały począwszy od 2011 r. i wywołuje szereg spekulacji, czy Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku będzie w stanie wypłacić zasoby złota wszystkim pozostałym klientom, którzy przechowują tam swoje rezerwy złota. Problemy w tej kwestii są następujące:

1. Wycofywanie złota powoduje, że nowojorski Bank Rezerw Federalnych traci zaufanie wśród swoich klientów.
2. Rzekomo delegacja Bundesbank, która przybyła do Nowego Jorku w celu repatriacji złota napotkała na szereg przeszkód stawianych ze strony FED.
3. Bundesbank, podobnie jak Bank Holenderski odmówiły publikacji oficjalnej listy dotyczącej posiadanych rezerw złota.
4. W 2012 Bundesbank opublikował plan repatriacji złota. W ciągu trzech lat (ostatnio w 2015 r.) przetransportowano z USA 150 ton złota. W 2013 r. zaktualizowano wcześniej przyjęty plan i podano liczbę 674 tony (300 ton złota z Nowego Jorku i 374 z Paryża). Dlaczego plan został zmieniony i dlaczego założono tak długi okres czasu na transport złota do kraju?
5. W 2013 r. Bundesbank otrzymał ze skarbca na Manhattanie zaledwie 50 ton złota, co jest zaskakujące zważywszy, że zasoby złota niemieckiego w skarbcu Fed wynosiły 1 400 ton.
6. Pierwsza partia transportu złota z USA w ilości 50 ton, została przetopiona na sztabki zgodnie ze standardami London Good Delivery (LGD, LBMA) zanim trafiła do Frankfurtu, lecz Bundesbank odmawia wyjaśnień, dlaczego tak się stało. Droga nowych sztabek złota nie jest jednak znana i trudno stwierdzić, czy rzeczywiście pochodzą z Nowego Jorku.
7. Podczas procesu przetapiania nie był obecny żaden z niezależnych, zewnętrznych audytorów.
8. DNB dokonał repatriacji 122,5 ton złota z Fed w czasie nie dłuższym niż 10 miesięcy. Dlaczego więc Niemcy nie mogą przeprowadzić tej operacji w podobnym czasie?
9. 50 z 85 ton złota sprowadzanych z FED do Niemiec zostało przetopionych zgodnie ze standardami LGD/LBMA. Nie pojawiły się jednak żadne informacje dotyczące liczby sztabek ze strony Bundesbanku, jak również nie był obecny przy tym żaden audytor. Nie zostały też pobrane wówczas próbki złota. Z niewiadomych powodów Bundesbank zapowiedział jednak, że asystował ekspert z Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
10. W styczniu 2015 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował aktualne dane na temat rezerw Holandii, które wskazały, że DNB zakupiło 10 ton złota w grudniu 2014 r., czemu DNB zaprzeczyło. Najprawdopodobniej jednak była to prawda, ponieważ duński bank miał problemy z repatriacją złota z USA. Oczywiście fakt ten musiał być skrzętnie ukrywany, jak inne, dotyczące repatriacji złota z FED, gdyż ich ujawnienie mogłoby spowodować destabilizację sytuacji na międzynarodowym rynku monetarnym.

Być może informacje podawane przez Fed są prawdziwe, być może 30,69 ton złota zostało przetransportowane do Niemiec w styczniu 2015 r., a Bundesbank uwzględnił je jeszcze w 2014 r. Wydaje się jednak dość dziwne, że wszystkie banki centralne nie zrobiły najmniejszego kroku w celu wyjaśnienia tych wszystkich niejasności.

Zatem albo ktoś kłamie, albo nastąpiła wymiana pomiędzy FED a jakimś innym bankiem centralnym. Ten z kolei mógł dostarczyć do Niemiec 30,69 ton złota. Takie wyjście jednak niewiele wyjaśnia. Bank Rezerw Federalnych FED w Nowym Jorku jest zobowiązany do przechowywania rezerw w skarbcach i jeśli Bundesbank, DNB bądź jakikolwiek inny bank zamierza dokonać repatriacji, powinna być ona możliwa.

Zobacz też:

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Piotr Kowalski S.K.A.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Goldco Piotr Kowalski S.K.A.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Tags: , , , ,

Zostaw Odpowiedź