Strona GłównaPrzechowywanie złotaJak zgodnie z prawem wywieźć złoto z Polski?

Czynność wwozu i wywozu złota z Polski reguluje ustawa Prawo dewizowe. W jej pierwszej wersji z 2002 roku, transport złota przez granicę Polski traktowano tak samo jak przewóz walut obcych, czyli trzeba było raportować w Urzędzie Celnym tylko wtedy, kiedy przewoziliśmy więcej niż równowartość 10 tysięcy euro.

Rozdział 5, art. 18. pkt 1. w 2002 roku brzmiał następująco: Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwa są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrole celną, przywóz do kraju złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro.

Jednak kilka lat później i na pewno było to przed 2018 rokiem, jakieś pomysłowe gremium polityczne, zapewne przy mocnym wsparciu Departamentu Wolności Osobistej Unii Europejskiej, wpadło na pomysł, aby złoto potraktować bardziej surowo i zmieniono zapisy tej ustawy w rozdziale 5, art. 18. pkt 1. na treść następującą:

Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro.

Wynika z tego, że jak przewozimy jakiekolwiek ilości złota dewizowego przez granicę Polski, należy fakt ten zgłaszać w Urzędzie Celnym lub Straży Granicznej i nie może to być zgłaszane podczas rutynowej kontroli wykonywanej przez te służby, bo wtedy zapewne okaże się, że to nie będzie właściwe zgłoszenie w myśl rozumienia prawa.

Ustawa Prawo dewizowe nie definiuje jakie kary, grożą za nie zgłoszenie organom faktu przewożenia złota przez granicę Polski. Być może reguluję to inna ustawa. Niemniej należy mieć świadomość, że również służby celne w innych krajach, a zwłaszcza takich jak Szwajcaria, przez granicę której codziennie próbuje się przewieźć wiele cennych rzeczy, bardzo zwracają uwagę na przewóz produktów stanowiących narzędzie przechowywania wartości – złoto, diamenty i dzieła sztuki. Zwłaszcza, że nie wszystkie monety i sztabki złota są zwolnione z podatku VAT w Szwajcarii [o tym jakie złote monety i sztabki są zwolnione z VAT w Szwajcarii będzie w kolejnym wpisie], a więc na granicy szwajcarskiej często zatrzymywani są ludzie przewożący sztabki złota z mennic nie akredytowanych przez LBMA, którzy na granicy deklarują, że nie mają nic do oclenia, a po sprawdzeniu okazuje się, że próbowali przewieźć złoto podlegające podatkowi VAT, które jest później im konfiskowane do rozpoznania sprawy oraz zapłaty kar i zaległego podatku, a także do momentu skutecznego oczyszczenia się z zarzutów prania pien. Czynności sprawdzające w tym kierunku będą zapewne się nasilać, wraz faktem postępowania procesu bezmyślności bezgotówkowej. Dlatego jeżeli masz udokumentowane dochody w kraju swojej rezydencji podatkowej, lepiej zgłosić przewóz odpowiednim służbom celnym. Zgłoszenie odbywa się na specjalnym formularzu, który można znaleźć pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001068/O/D20141068.pdf Natomiast pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=dewizowe%20prawo znajdują się wszelkie aktualizacje przepisów Prawa dewizowego.

Piotr Kowalski S.K.A.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Goldco Piotr Kowalski S.K.A.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Zostaw Odpowiedź