Strona GłównaAkcjonariusze – ogłoszenia, komunikaty i wezwania.

Akcjonariusze – ogłoszenia, komunikaty i wezwania.

Komunikat z dnia 28 maja 2020 r.:
Zarząd Goldco S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000558466, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy o konieczności przeprowadzenia dematerializacji akcji. W związku z tym wzywamy akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji w formie dokumentu w biurze Goldco S.A. przy ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław, w terminie do dnia 30 października 2020 r. Według nowych przepisów dematerializacja akcji, polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu. Z dniem 1 stycznia 2021 r. status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot upoważniony do tego przez Zarząd, a wybrany przez Walne Zgromadzenie.

Piotr Kowalski

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: office(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
e-mail Piotr Kowalski: piotr.kowalski(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
Goldco S.A.: ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
Goldco S.A. Biuro Obsługi Klienta: ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław