Strona GłównaBanki centralneCzy będzie 3 Wojna Światowa?

W sierpniu 2014 roku rozpoczął się Nowy Cykl globalnych działań wojennych. W przeszłości na starcie tego cyklu rozpoczynała się:

 • 1914r. I Wojna Światowa, do której zapalnikiem okazał się zamach w Sarajewie na austriackiego księcia Franciszka Ferdynanda z rodu Habsburgów
 • 1914r.(start I Wojny Światowej) + 25 lat = 1939r. (start II Wojny Światowej)
 • 1939r. II Wojna Światowa, a działania przygotowujące rozpoczęły się od 1936r. od remilitaryzacji Nadrenii i anschlussu Austrii
 • 1939r.(start II Wojny Światowej) + 25 lat = 1964r. (start Wojny w Wietnamie, w którą zaangażowały się największe mocarstwa)
 • 1964r. Wojna w Wietnamie [zaangażowanie: Wietnam, ZSSR, USA, Chiny, Korea Płd., Tajlandia, Australia, Nowa Zelandia, Filipiny]
 • 1964r.(start Wojny w Wietnamie) + 25 lat = 1989r. (Tian’anmen, Upadek Komunizmu oraz wybuch Wojny w Zatoce Perskiej kilka miesięcy po 3 kwartale 1989r. jako kluczowej dacie cyklicznej wybuchu globalnych konfliktów zbrojnych)
 • 1989r. Masakra na placu Tian’anmen. W większości przypadków pokojowy upadek komunizmu. Upadek Muru Berlińskiego. W sierpniu 1990 Wybuch Wojny w Zatoce Perskiej, w której pod egidą ONZ zaangażowane były wojska 21 krajów
 • 1989r. + 25 lat = 2014r. (rozwój wydarzeń jak w punkcie poniżej. Funkcjonowanie cyklu globalnych wojen potwierdziło się precyzyjnie z dokładnością co do jednego miesiąca)
 • 2014r. Na obszarze frontu ukraińskiego zestrzelenie samolotu z Europejczykami na pokładzie (głównie Holendrami). Nieoficjalnie potraktowano to jako zamach na NATO. Na Ukrainę wyruszyły służby specjalne oraz najemnicy największych mocarstw: Rosja, USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania. W sierpniu 2014 po raz pierwszy spotkał się w Mińsku Putin z Poroszenką uzgadniając działania pokojowe, z których nic nie wynikło, a nadal zwiększano działania wojenne. W 2014 roku oficjalnie powołany został Kalifat samozwańczego Państwa Islamskiego polegającego na rzezi chrześcijan i jazydów. Na skutek tego we WRZEŚNIU 2014 roku na państwo islamskie dokonały nalotu takie kraje jak: USA, Francja, Wielka Brytania, Katar, Arabia Saudyjska, Bahrajn, ZAR i Jordania. Naloty zostały poparte przez większą część krajów rozwiniętych i rozwijających się w tym Polskę. W odwecie Kalifat wypowiedział świętą wojnę wszystkim państwom biorącym udział w kampanii lotniczej na terytorium Syrii.

Doświadczeni ludzie wiedzą, że historia się nie powtarza, ale się rymuje, dlatego my widzimy rym w następujących wersach:

Z perspektywy Wojny Światowej wydarzenia na Ukrainie mają wbrew pozorom niewielki potencjał, a dużo bardziej groźna jest sytuacja na bliskim wschodzie, gdzie w 2014 roku oficjalnie powołany został Kalifat samozwańczego Państwa Islamskiego polegającego na rzezi chrześcijan i jazydów. Na skutek tego we WRZEŚNIU 2014 roku na państwo islamskie dokonały nalotu takie kraje jak: USA, Francja, Wielka Brytania, Katar, Arabia Saudyjska, Bahrajn, ZAR i Jordania. Naloty zostały poparte przez większą część krajów rozwiniętych i rozwijających się w tym Polskę. W odwecie Kalifat wypowiedział świętą wojnę wszystkim państwom biorącym udział w kampanii lotniczej na terytorium Syrii.

Komu może zależeć na wywołaniu globalnego konfliktu zbrojnego? Chyba wszyscy się domyślamy. My tego nie będziemy wskazywać bezpośrednio… zapewne domyślasz się dlaczego!!!

Ponadto jak dokładnie się przyjrzysz datom rozpoczęcia kolejnych wojen wskazanych powyżej, to zauważysz, że każda następna Wojna Światowa następowała 25 lat po kolejnej. DODATKOWO zauważ, że:

 • I Wojna Światowa w 1914 roku rozpoczęła się dokładnie 7 lat po krachu na amerykańskim rynku akcji w 1907r.i zapaści gospodarczej w tamtym okresie
 • II Wojna Światowa w mniejszej części rozpoczęła się w 1936 od remilitaryzacji Nadrenii i Anschlussu Austrii. Później Niemcy poszły pełną siłą zaczynając od nalotu na Wieluń i ostrzelania Westerplatte w 1939roku. Wydarzenia te miały miejsce 7 lat po krachu na amerykańskim rynku akcji w październiku 1929r. i rozpoczęcia największej na tamte czasy depresji gospodarczej
 • w 1989 roku Masakra na placu Tian’anmen i Wybuch Wojny w Zatoce Perskiej rozpoczął się dokładnie po 7 latach od amerykańskiego kryzysu kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 1983 – 1986 i mocnej recesji w czasie której upadło ponad 1000 instytucji finansowych
 • W sierpniu 2014 roku miały miejsce kluczowe wydarzenia (opisane w wypunktowaniu pierwszego akapitu powyżej) dla wybuchu kolejnej Wojny Światowej i miało to miejsce DOKŁADNIE 7 lat po rozpoczęciu krachu na amerykańskim i globalnym rynku akcji (przełom 2007 – 2008 r.) oraz największej dotychczasowej recesji gospodarczej w latach 2008-2009!!!

Wydarzenia te pokrywają się w idealną cykliczność. Nie myśl, że to wszystko zostało specjalnie ukartowane. Nic z tych rzeczy. Cykliczność działań człowieka jest wkomponowana w jego naturę. Wojny to nieodłączna natura działań człowieka, a więc również podlegają CYKLOM. Zatem czy chcemy tego, czy też nie CYKLE JASNO WSKAZUJĄ, ŻE BĘDZIEMY PRZEZ NAJBLIŻSZE KILKA LAT ZMAGALI SIĘ Z GLOBALNYM KONFLIKTEM ZBROJNYM, który być może później zostanie ochrzczony 3 Wojną Światową.

Pozostaje pytanie czy wojna dosięgnie granic Polski. Cykle dedykowane dla Polski pokazują, że najprawdopodobniej działania wojenne NIE dosięgną Polski. Aczkolwiek mogą się odbywać w pobliżu granic Polski. Co spowoduje trudną sytuację gospodarczą, ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami!!! Jeżeli nie wiesz czym to będzie skutkować pod względem gospodarczym. To musisz zdobyć trochę wiedzy w zakresie przepływu kapitału na rynku globalnym! Jeżeli nie chce Ci się zdobywać tej wiedzy, to znaczy, że Twój los jest Ci obojętny!!!

Dlaczego w 2014 roku okazał się dobry moment na globalną wojnę? Tak się ciekawie złożyło, że USA rozwija się gospodarczo najszybciej spośród dużych gospodarek, dlatego centralny Bank Rezerw Federalnych tak informacyjnie ukształtował rynek walutowy, że inwestorzy oczekują rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w USA. Natomiast w Europie panuje deflacja, bo ludzie nie wierzą w dalszy sens istnienia strefy euro, a przez to nie wydają pieniędzy i gospodarki europejskie podlegają wewnętrznej implozji. Wychodząc temu na ratunek Europejski Bank Centralny rozpoczął już jakiś czas temu obniżanie stóp procentowych, wprowadzanie ich w negatywne/ujemne rejony oraz rozpoczął proces drukowania euro o olbrzymiej skali JEDNEGO BILIONA EURO w ciągu półtora roku. W ten sposób osiągane zostają następujące cele:

1. Wyjątkowo mocne umocnienie dolara

2. Coraz mocniejszy dolar powoduje silne spadki cen surowców

3. W czwartym kwartale 2015 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozpocznie pracę nad nową globalną walutą rezerwową, której fundament będzie stanowił SDR (kwit rozliczeniowy MFW), którego wartość oparta będzie na złocie, surowcach i kilku walutach największych gospodarek. Skład SDR będzie podlegał rewizji co kilka lat, a udział poszczególnych walut będzie zależeć od kondycji gospodarek

4. Następnie działania będą zmierzać w kierunku rozłożenia finansowo na łopatki krajów surowcowych w tym Rosję, której władze chcąc ratować swoje poparcie społeczne, będą generować nowe konflikty jednocześnie za darmo wypełniając jeden z celów postawionych przez USA

5. Działania te doprowadzą do finansowego upadku wiele krajów surowcowych i tych, które mają waluty sztywno powiązane z USD

6. Po upadku tych krajów Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w którym USA ma główny udział, udzieli dozgonnie uzależniającej pomocy kredytowej tym krajom

7. Wyjątkowo słabe euro do końca swego istnienia, którego kres niektórzy uczestnicy rynku datują na lata 2021 – 2025 będzie wspomagać europejski eksport

8. Stany zjednoczone będą dążyć do zaognienia poważnej wojny, aby maksymalnie osłabić wszystkie pozostałe kraje przed nadchodzącą globalną reformą walutową

9. W tym czasie waluta euro ulegnie maksymalnemu osłabieniu, a cała Strefa Euro będzie szła w kierunku rozpadu (rozpad jest najbardziej prawdopodobny), bo euro to sztuczny polityczny twór, który poprzez swą impotencyjno-tęczową politykę, nie ma żadnego innego racjonalnego uzasadnienia

10. w 2020 roku Angela Merkel (Niemcy) i kilka innych krajów zakończą proces repatriacji złota do swoich rodzimych skarbców (oprócz Polski, bo Polacy zawsze zrelaksowani, niczego się nie obawiają)

11. W latach 2021-2025 będzie wprowadzona reforma ustanawiająca nową globalną walutę rezerwową świata, której fundament będzie stanowił SDR (kwit rozliczeniowy MFW), którego wartość oparta będzie na złocie, surowcach i kilku walutach największych gospodarek. Skład SDR będzie podlegał rewizji co kilka lat, a udział poszczególnych walut będzie zależeć od kondycji danej gospodarki. Będzie to pośrednia reforma walutowa całego świata.

12. Na tych przekształceniach najbardziej zyskają inwestorzy strefy dolarowej, czyli posiadacze dolarów, złota i amerykańskich akcji dużych spółek, w tym dużego rynku akcji sektora zbrojeniowego.

Poniżej wypowiedź Zbigniewa Brzezińskiego (jeden z najwyżej postawionych w administracji USA ludzi o polskich korzeniach). Jego wypowiedź udowadnia, że do osiągnięcia znaczących celów dla USA potrzebny jest dramatyzm wydarzeń. Dramatyzm ten przećwiczono już wcześniej w czasach I oraz II Wojny Światowej, po których USA zaczęły piastować status głównego gracza na arenie polityki międzynarodowej i gospodarczej…

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Tagi do treści strony:

czy będzie 3 wojna swiatowa

Piotr Kowalski

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: office(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
e-mail Piotr Kowalski: piotr.kowalski(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
Goldco S.A.: ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
Goldco S.A. Biuro Obsługi Klienta: ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 komentarz

Zostaw Odpowiedź