Strona GłównaAkcjeChińskie transakcje finansowane zastawem złota

Wielu analityków uważa, że popyt na chińskie złoto (jak i wypłacanie złota ze skarbców w Shanghaiu, bo każde złoto wprowadzane na obszar Chin musi przejść przez giełdę i skarbiec w Shanghaiu) rośnie z powodu chińskich transakcji zakupu towarów finansowanych zastawami złota.

Chiński zastaw złota Gold Round Tipping, krok po kroku

Większość transakcji finansowanych zastawem złota jest sposobem dla chińskich spekulantów na zdobycie tanich funduszy wykorzystując posiadane złoto, jako zabezpieczenie spłaty kapitału. Przy wykorzystaniu złota, jako zabezpieczenia dla spłaty kapitału, są dwie możliwości tego finansowania: round tipping lub gold leasing. Czym jest round tipping? Mówi o tym między innymi raport banku Goldmana Sachs:

Arbitrażyści zaciągają krótkoterminowe pożyczki walutowe w bankach typu onshore w formie akredytywy przy imporcie towarów, a następnie eksportują gwarancję posiadania towaru (dokument przedstawiający prawo własności do towaru). Wszystko po to, aby skorzystać z taniego kapitału zagranicznego. Gdy już ten tani kapitał zostanie sprowadzony z zagranicznych banków, to arbitrażyści obracają tym kapitałem tak szybko jak tylko mogą, aby wykonać jak najwięcej cykli obrotu towarem i w ten sposób zarobić na małej marży, dużym wolumenie i nie swoim kapitale. W rezultacie, całkowita liczba chińskich komercyjnych kredytów walutowych zdeterminowana jest przez:
– ilość fizycznego towaru zaangażowanego w proces;
– ceny towarów;
– liczbę dokonywanych transakcji;

Towary, które służą jako zastaw celem uzyskania dodatkowych pieniędzy z zagranicznych banków to: złoto, miedź, ruda żelaza, nikiel, cynk, aluminium, soja, olej palmowy, guma.

Transakcje finansowe chińskim złotem są przeprowadzane w odmienny sposób niż transakcje miedzią, choć obie mają na celu napływ taniego kapitału zagranicznego do Chin. Transakcje finansowe złotem obejmują import fizycznych zasobów złota i eksport złotych półfabrykatów. W rezultacie dane na temat chińskiego handlu częściowo odzwierciedlają skalę transakcji finansowanych złotem. Transakcje finansowane miedzią nie obejmują fizycznego transportu miedzi do i z Chin. Nie jest to więc ujmowane w publikacjach na temat chińskiego handlu.

Transakcje finansowania zastawem złota obejmują cztery kroki:

1. Spółki typu onshore zajmujące się wyrobem półproduktów ze złota płacą swoim zagranicznym oddziałom (offshore) w postaci akredytywy bankowej, a ponadto domykając cały cykl tej działalności, importują złoto z Hong Kongu do Chin jednocześnie zawyżając wielkość chińskiego importu
2. Spółki córki (typu offshore) pożyczają dolary z banków typu offshore poprzez otrzymaną akredytywę, która stanowi zabezpieczenie kredytu
3. Macierzyści producenci półproduktów ze złota onshore otrzymują płatność w dolarach od spółek córek i eksportują do spółek córek offshore złote półfabrykaty zawyżając przy okazji wielkość chińskiego eksportu
4. Powtarzane są kroki 1-3

Gdzie tutaj tkwi złoty sposób na biznes: Zauważmy, że spółki córki typu offshore pożyczają kapitał na śmiesznie niski procent, bo FED ma stopy procentowe ustawione na poziomie piwnicy, czyli blisko 0 procent, a dokładnie 0,25 procent. Zabezpieczeniem tego kredytu jest akredytywa uzyskana dzięki operacji zrobionej ze swoją spółką matką onshore. Ilość takich operacji w skali roku można przeprowadzić dowolną ilość, a po każdej z nich otrzymujemy dodatkową porcję dolarów oprocentowanych na śmiesznie niski procent. Oczywiście kiedyś te dolary trzeba będzie zwrócić, ale póki są niskie stopy procentowe, to można nimi obracać i generować dodatkowe zyski z taniego i nie swojego kapitału, czyli Chińczycy, którzy działają w ten sposób żyją zgodnie ze staropolskim przysłowiem o przygotowywaniu dwóch pieczeni na jednym ogniu. Ale do czasu… aż wysokie stopy procentowe powiedzą SPRAWDZAM.

Istotny w przypadku round tipping jest fizyczny import złota do Chin i eksport, w przeciwieństwie do miedzi, którą Chińczycy obracają tylko na papierze.

Operacje typu Gold leasing

Inną formą transakcji bazujących na zastawie złota stosowaną przez chińskich spekulantów jest tzw. gold leasing, czyli inaczej pożyczka w złocie. Wśród zastawiających swoje złoto są: górnicy złota, jubilerzy, spekulanci.

Proste zobrazowanie procesu leasingu złota:

Górnik potrzebując środków na wydobycie. Pożycza dolary od banku na 7 procent w skali roku, bądź pożycza złoto płacąc 2 procent w skali roku. Stopa oprocentowania pożyczki złota jest zazwyczaj niższa niż stopa procentowa dolara. Jeśli górnik pożyczy 10 000 uncji i sprzeda po 1 500 USD za uncję, uzyska dochód w wysokości 15 000 000 USD. Jeśli w ciągu roku górnik wydobędzie 10200 uncji, będzie mógł zwrócić dług wraz z odsetkami (oprocentowanie pożyczki w złocie może być spłacane zarówno w złocie, jak i w dolarach, w zależności od kontraktu).

Jubiler potrzebując środków do zakupu złota w celu produkcji biżuterii i innych przedmiotów, może pożyczyć dolary z banku na 7%, lub złoto na 2%. Zdecydował się na pożyczenie 10000 uncji. Wystarczy mu to na produkcję wyrobów jubilerskich. Aby zabezpieczyć się przed fluktuacją cen, sprzedał w kontrakcie terminowym 1000 uncji z dźwignią 1:10 po cenie spot. Po roku jubiler sprzedał 9 000 uncji (jako biżuterię) za dolary i może otrzymać kwotę z długoterminowych kontraktów aby spłacić pożyczkę. Ponadto odkupił kontrakty terminowe z opcją dostawy fizycznej zabezpieczające go przed fluktuacjami ceny i oddał je do pożyczkodawcy.

Spekulant jest zainteresowany pozyskaniem taniego kapitału. Może pożyczyć dolary z banku za 7%, lub złoto za 2%. Decyduje się na pożyczenie 10000 uncji i sprzedaje je po cenie spot 1500 USD za uncję. Otrzymuje dochód w wysokości 15 000 000 USD, który może przeznaczyć na nowe inwestycje.

Bardzo ważny fakt, a przez wielu nie zauważany to, że transakcje round tripping są zupełnie niezależne od Giełdy Złota w Shanghaiu, czyli nie muszą przechodzić przez tą giełdę. Natomiast pożyczki złota Gold Leasing wywołują ruchy na rejestrach zgromadzonych rezerw złota w skarbcach Giełdy Złota w Shanghaiu. To kilka małych szczegółów, ale implikują niesamowicie duże konsekwencję. Wszystko przez chińskie przepisy w handlu złotem. Podstawowa zasada tych przepisów, to każde złoto importowane zza granicy Chin musi przejść przez giełdę i skarbce Giełdy Złota w Shanghaiu. Dodatkowo Chinom zależy, aby w ich kraju ludzie gromadzili jak najwięcej złota, dlatego istnieje zakaz eksportu złota, które wcześniej wpłynęło do Chin poprzez Giełdę Złota w Shanghaiu. Dlatego struktury kapitałowe, które stosują finansowanie Round Tipping mogą tylko obracać towarem w strefie wolnego handlu Shenzhen, bo tylko z tej strefy zarejestrowane podmioty biżuteryjne mogą eksportować złoto do innych krajów. Najczęściej zakładane są tam fikcyjne spółki, które realizują ten obrót celem uzyskania taniego finansowania.

Jakie zagrożenia wynikają z chińskiego finansowania zastawem towarowym?

Proces ten trwa w najlepsze od 2010 roku i potrwa zapewne jeszcze trochę. Natomiast jak będą rosnąć stopy procentowe, to proces ten przestanie być opłacalny. Chińskie firmy będą musiały zwracać zaciągnięte długi w dolarze. Jeżeli w pewnym momencie napotkają trudności z płynnością finansową, która może ucierpieć z powodu mniejszego popytu na towary wynikającego z gorszej globalnej sytuacji gospodarczej, to powstanie fala upadłości tych często fikcyjnych spółek, a potem banki będą robić odpisy na niespłacane kredyty i w ostatniej kwarcie dekady rozpoczętej w 2010 roku będziemy mieli do czynienia z Chinageddonem, a potem z Russiageddonem. A potem znowu będzie wielka hossa, aż do kolejnego załamania 🙂

Zobacz też:

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Piotr Kowalski S.K.A.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Goldco Piotr Kowalski S.K.A.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Tags: , , , , ,

Zostaw Odpowiedź