Strona GłównaInfografikaPodaż i popyt złota, czyli pochodzenie złota i kto kupuje złoto? Infografika

Gorączki złota początkiem wydobycia złotego kruszcu

Od czasów starożytnych wszystkie słynne gorączki złota rozpoczynały się od znalezienia depozytów złota w osadach rzecznych.

Depozyty złota w lokalnych rzekach powstawały w miejscach gdzie strumień wody był na tyle mały, aby następowała grawitacyjna segmentacja minerałów. Grawitacyjne filtrowanie minerałów przeważnie następowało po stronie wewnętrznych zakoli rzecznych. Złoto ma wagę 19 razy większą od wody, więc najczęściej tkwiło głęboko w osadach rzecznych.

Wykorzystując tę wiedzę poszukiwacze złota używali prostej metody eksploracji osadów rzecznych. Konstruowano śluzy przepływowe, poprzez które przepływa woda wraz z osadem rzecznym, a podstawa takiej śluzy wyposażona była szereg poprzecznych zagłębień. Gdy przez śluzę przepływała woda zawierająca samorodki złota, to złoto osadzało się w specjalnie przygotowanych zagłębieniach na powierzchni śluzy, a woda wraz z pozostałym lżejszym żwirem wypływała na zewnątrz śluzy w kierunku swojego naturalnego koryta rzecznego. Poszukiwacze złota regularnie czyścili podstawę śluzy i wybierali z niej osadzone samorodki złota. Niektórzy poszukiwacze powierzchnie takich śluz wzbogacali kocami filcowymi, w które wplątywały się samorodki złota. Uzyskiwano w ten sposób większą efektywność procesu. Metoda ta stosowana jest do dzisiaj na barkach poszukiwaczy złota w Ameryce Południowej.

Największy samorodek złota

Największy znaleziony przez człowieka samorodek złota ważył 78 kilogramów. Znaleziono go w 1869 roku w Australii. Jego dzisiejsza wartość wynosiłaby 4 mln dolarów.

Złoto w wodach oceanu

Złoto znajduje się również w wodach oceanu. Proporcje zawartości złota w oceanach wynoszą 10 części na 1 kwadrylion. Oznacza to, że w wodach Oceanów znajduje się 15 ton złota wartych 800 mld dolarów, które starczyłyby na 3 krotną spłatę greckich długów.

Jak powstaje złoto w ziemi?

W głębokich warstwach skorupy ziemskiej złoto jest wyodrębniane z pokładów ziemi poprzez gorące ciecze przy bardzo dużym ciśnieniu. Oddzielone w ten sposób od skorupy ziemskiej złoto wędruje do szczelin znajdujących się bliżej powierzchni ziemi i tam się osadza wraz z innymi minerałami. Złoto, Srebro i Miedź najczęściej występują razem w pokładach ziemskich z powodu przynależności do tej samej grupy geochemicznej.

Jak się wydobywa złoto?

Współcześnie złoto wydobywa się na skalę przemysłową kopalniach odkrywkowych lub głębinowych. Te drugie sięgają najgłębiej w Ameryce Południowej schodząc korytarzami 4 kilometry pod powierzchnie ziemi.

Jak się uzyskuje złoto z rudy złota?

Aktualnie średnia ilość złota w jednej tonie rudy, to kilka gram, dlatego niezbędne jest stosowanie przemysłowych metod ekstrakcji złota z wydobytej rudy. W tym celu najczęściej stosuje się metodę oddzielania złota bazującą na działaniu roztworami cyjanku na rudę złota. Cyjankowe metody ekstrakcji złota pozwalają uzyskać 97% efektywność w odzyskiwaniu złota. Jednak stosowanie cyjanku, który jest substancją silnie toksyczną nieustannie budzi protesty lokalnych mieszkańców i ekologów na terenach działania kopalni i przetwórstwa rud metali.

Proces oddzielania złota od rudy

Najpierw świeżo wydobytą rudę złota rozdrabnia się metodami mechanicznymi na drobny miał, który miesza się z roztworami cyjanku. Uzyskaną w ten sposób pulpę składuje się w silosach, w których roztwory cyjanku działając przez określony czas powodują oddzielenie się złota od pozostałych minerałów. Zbiornik pełen przetworzonych w ten sposób osadów odpowiednio się opróżnia tak, aby pozostał w nim roztwór zawierający jak największą ilość złota. Roztwór ten poddaje się kolejnym obróbkom, aby w konsekwencji otrzymać koncentrat złota, który trafi do rafinerii w celu dalszej obróbki i uzyskania najwyższych prób złota.

Skąd pochodzi najwięcej złota?

Złoto pochodzi z 3 głównych źródeł:

  • Banki centralne odpowiadające średnio za 1,5% podaży
  • Odzysk złota 37% podaży
  • Wydobycie złota 61,4% podaży

Wraz z rosnącymi cenami złota banki centralne i rządy zmniejszają sprzedaż swojego złota. Nieznacznie wzrasta odzysk złota. Natomiast widać lekki wzrost wydobycia złota, które w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyło się o 30 procent. Jednak i tak jest on mocno ograniczony, bo nie ma zbyt wielu Dużych Słoni, czyli świeżo odkrytych ogromnych złóż złota, które pozwoliłby na łatwe, szybkie i tanie wydobycie złota. To duża bolączka kompani wydobywczych, które w poszukiwaniu nowych złóż muszą dokonywać kosztownych przejęć już działających spółek wydobywczych. Pogarsza się również jakość odkrywanych złóż. Przez ostatnią dekadę średnia ilość gramów w tonie rudy złota spadła o 50% i teraz plasuje się na pułapie 3,5 grama złota na 1 tonę rudy.

W ciągu ostatnich kilku lat operacje na rynku złota realizowane przez rządy i banki centralne uległy silnej transformacji. Organizacje te zmieniły się ze sprzedającego w kupującego złoto i w 2011 roku nabyły o 570% więcej złota niż w 2010 roku.

Z powodu coraz wyższych cen złota i coraz gorszej sytuacji gospodarczej wielu ludzi sprzedaje złotą biżuterię. Porównując podaż złotego złomu w 2002 i w 2011 roku widać prawie 100% wzrost ilości złota z tego źródła.

Kto produkuje najwięcej złota?

Największym producentem złota są Chiny z 13 procentowym udziałem w globalnej podaży kruszcu. Za nimi podąża Australia, USA, Rosja, Ameryka Południowa, Peru i Kanada.

Kto ma najwięcej złota i dlaczego tak mało?

Całe dotychczas wydobyte przez ludzi złoto zmieściłoby się w kostce sześciennej o boku 20 metrów. Bardzo ciekawie wygląda to w porównaniu do rozmiarów Łuku Triumfalnego, który ma kilkukrotnie większe gabaryty.

30 procent dotychczas wydobytego złota znajduje się w posiadaniu banków centralnych. Natomiast 30 procent z tych 30 procent złota zgromadzonego we wszystkich bankach centralnych znajduje się w posiadaniu USA, które dysponują ilością 8133,5 ton kruszcu, który zmieściłby się w kostce sześciennej o boku 8 metrów.

Stare gospodarki mają procentowo duży udział złota we wszystkich rezerwach walutowych. Portugalia to kraj z największym udziałem złota w rezerwach, bo aż ponad 90 procentowym. Jednak młode gospodarki rozwijające się najczęściej dysponują rezerwami walutowymi akumulowanymi głownie w dolarze. Pytaniem pozostaje kwestia czy będą one konwertować zgromadzoną walutę największej gospodarki na złoto?

Wpis na podstawie infografiki podaż i popyt złota:

podaz-popyt-zlota-infografikaźródło: Visual Capitalist

Podobny temat poruszyliśmy w:

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Tagi do treści strony:

gieda mineraw wrocaw 2011 największy samorodek złota

Piotr Kowalski

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: office(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
e-mail Piotr Kowalski: piotr.kowalski(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
Goldco S.A.: ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
Goldco S.A. Biuro Obsługi Klienta: ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław

Tags: , ,

Zostaw Odpowiedź