Strona GłównaBanki centralneSkutki BREXITu, czyli zablokowane fundusze nieruchomości

Inwestorzy indywidualni lokujący kapitał w brytyjskie nieruchomości, wystraszyli się potencjalnych skutków wyjścia Brytanii z Unii Europejskiej i masowo złożyli dyspozycję sprzedaży jednostek funduszy brytyjskich nieruchomości. Fundusze te, choć bezpieczne w standardowych okolicznościach, zgodnie z prognozami okazały się problemowe z nadzwyczajnych okolicznościach. Te nadzwyczajne okoliczności, to sytuacja gdy zbyt duża ilość klientów chce jednocześnie wypłacić pieniądze z takiego funduszu.

Zgodnie z założeniem fundusz nieruchomości większość kapitału ma ulokowane w mało płynnych aktywach, czyli nieruchomościach. Gdy zbyt duża ilość klientów złoży dyspozycję sprzedaży jednostek uczestnictwa, wówczas taki fundusz ma tylko jedno wyjście, czyli zawieszenie możliwości sprzedaży jednostek i wypłaty pieniędzy przy jednoczesnym szukaniu klienta na posiadane przez siebie nieruchomości. Gdy taki fundusz w końcu sprzeda nieruchomość i zwiększy stan gotówki, to dopiero wtedy będzie mógł wypłacić transze pieniędzy dla klientów.

Skala tego typu działań funduszy zaraz po referendum pozostania w UE, przybrała potężną skalę. Oszacowano, że z wartego 24 miliardy funtów rynku otwartych funduszy nieruchomości, fundusze otwarte o łącznej wartości 15 miliardów funtów tymczasowo zablokowały możliwość wypłaty pieniędzy na rzecz klientów. Z pewnością będzie to generować spadkową siłę na ceny brytyjskich nieruchomości komercyjnych, które od kilku lat osiągały przyzwoitą stopę zwrotu. Ponadto większość tych nieruchomości była nabywana za pomocą kredytu. Z tego powodu w dalszej przyszłości, przy niekorzystnym zbiegu zdarzeń i zwiększonej ostrożności banków, sensowność tych umów może być ponownie rewidowana przez banki powodując dodatkowe i duże trudności dla funduszy nieruchomości.

Dodatkowo, sytuacja gdy klienci mają problem z odzyskaniem pieniędzy wpłaconych do funduszy otwartych określonej kategorii, zaczyna powodować obawy wszystkich klientów o wypłacalność funduszy otwartych z innej kategorii. Wówczas może wystąpić tak zwany skok na fundusze, czyli masowa fala umorzyć jednostek zgłaszanych przez klientów chcących wypłacić swoje pieniądze z funduszy inwestycyjnych. Alex Brazier, który pełni rolę dyrektora stabilności finansowej w Banku Anglii powiedział rok temu, że taka sytuacja może spowodować kompletną dysfunkcjonalność rynku, czyli sytuację gdy zwłaszcza fundusze obligacji nie będą mogły sprzedać na rynku posiadanych przez siebie aktywów. Dalej już trzeba sobie samodzielnie wyjaśnić, że takie zdarzenie powoduje krach na większości rynkach, a hossę na dolarze, jenie i złocie.

Więcej w podobnym temacie tutaj:

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Piotr Kowalski

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: office(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
e-mail Piotr Kowalski: piotr.kowalski(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
Goldco S.A.: ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
Goldco S.A. Biuro Obsługi Klienta: ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław

Tags: , ,

Zostaw Odpowiedź