Strona GłównaFEDRozliczenie mojej prognozy ze stycznia 2023 roku i początku czerwca

Data publikacji 11 sierpnia 2023 r.

Prognoza ze stycznia 2023 została umieszczona w całości na moim profilu Twitter pod adresem https://twitter.com/goldcopl, twitterowych postów nie można edytować po upływie krótkiego czasu od publikacji, a więc przedstawiona w styczniu i czerwcu prognoza znajduje się tam w niezmienialnej wersji w celu możliwości weryfikacji.

W styczniu 2023 we wpisie pod adresem https://goldco.pl/blog/prognoza-na-pierwsza-pol-2023r-wedlug-cykli-czasu/ napisałem “w pierwszym kwartale będzie mieć miejsce uściślenie się cyklu zawirowań polityczno-wojenno-chorobowych, którego tak wysoka koherencja i spójność z tym cyklem z marca bieżącego roku zdarzyła się wcześniej (biorąc pod uwagę przebadany okres począwszy od 1400r.) tylko cztery razy, a było to w 1429 (walki między Francją i Anglią a sprawa Joanny Darc), 1489 (bunt ludu przeciwko wyprawie zbrojnej Yorkshire Rebellion), 1922 i 1933 roku. Cykl ten można w skrócie opisać jako bunty społeczne w czasie konfliktów zbrojnych, najczęściej krwawo tłumione przez władze, która nie ma oporów użyć najbardziej brutalnych sił wobec zbuntowanych grup społeczeństwa.” a także w styczniu napisałem “okres czerwca i lipca 2023 r. będzie dla putina bardzo trudnym i ryzykownym czasem, na tyle ryzykownym, że prawdopodobnie jego ochrona nie będzie w stanie zapewnić mu odpowiedniego bezpieczeństwa fizycznego lub zdrowotnego”. Ponadto w tym styczniowym wpisie opisałem timing objęcia stanowiska przez Gierasimowa jako zły dla niego i dla rosyjskiej armii oraz wynikające z tego oraz skutkujące tym błędy w dowodzeniu i brak możliwości szybkiego naprawienia komunikacji w armii, a także wskazałem wtedy na czerwcowo-lipcowe problemy z bezpieczeństwem dla Putina.

Na wewnętrzne przełomowe problemy wewnętrzne władz Rosji wskazywałem również w prognozie z początku czerwca 2023 r. znajdującej się pod adresem https://goldco.pl/blog/nadchodzace-wydarzenia-czerwcowo-lipcowe-wynikajace-z-analizy-cykli/ i miało to miejsce na kilka tygodni przed tymi wydarzeniami, w momencie gdy publicznie jeszcze nikt nie wskazywał na konkretnie ten termin.

W odstępie 1,5 miesiąca od wskazywanego w pierwszej prognozie pierwszego kwartału miał miejsce historyczny rajd prigożyńskich najemników na Moskwę, który swoimi zdarzeniami wypełniał zaprognozowane przeze mnie pół roku wcześniej zdarzenia. Dodatkowo poprzedzone to wszystko było wieloma marszami i protestami ludności w Grecji, Niemczech, Izraelu, USA sprzeciwiających się trwającym konfliktom zbrojnym. Zatem całkowicie wypełniło to założenia mojej styczniowej prognozy mówiącej o buntach społecznych w czasie trwania konfliktów i twardego tłumienia tego przez struktury państwowe.

Tutaj warto zaznaczyć, że szczególnie ta niezwykle trafna czerwcowa prognoza wskazująca na problemy Putina w miesiącach czerwiec-lipiec pokazuje wielką przewagę prognozowania zdarzeń metodą cykli czasu nad innymi metodami oceny wydarzeń geopolitycznych. Pisząc to w tamtym czasie, nigdzie publicznie nie widziałem, aby ktokolwiek wskazywał na okres przełomu czerwca i lipca jako na czas podwyższonych problemów Putina lub też na czas ich wielkiego spiętrzenia. A ja o tym pisałem zarówno w prognozie styczniowej oraz w prognozie na początku czerwca, a więc na miesiące i tygodnie przed tym kiedy zaczęło się to dziać. Wszystko dzięki, poprawnie odczytanym obliczeniom cykli.

Napisałem również, o tym że “cykle wskazują w okresie luty-sierpień 2023 r. dużej akcji w konflikcie Koreańskim, a także na bliskim wschodzie, a jeden z cykli ściśle pokrywa się ze starym konfliktem turecko-greckim.” I rzeczywiście w ciągu ostatniego półrocza mieliśmy do czynienia ze wzmożona aktywnością rakietowo militarną Kima z Korei Płn., ofensywną postawę Korei Południowej. zyskującą wsparcie nuklearne USA, wsparcie marynarki Korei Płd. poprzez wpłynięcie do ich portów amerykańskiej atomowej łodzi podwodnej. Sprawa jest rozwojowa, a Kim coraz bardziej stara się udowodnić światu i swoim rodakom jakimi wspaniałymi dysponuje zabawkami militarnymi.

W styczniowej prognozie napisałem “Agresją na arenie międzynarodowej popisze się Iran, próbując tematem zastępczym konfliktu międzynarodowego ratować sytuację wewnętrzną”. Miesiąc później okazało się, że była wymiana ognia pomiędzy Iranem a Izraelem https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Iran_drone_attacks, w Iranie spaliła się część fabryki zbrojeniowej a w tle nadal trwają wielkie protesty kilkuset tysięcy ludzi przeciwko władzy, która je tłumi, co skutkuje dziesiątkami ofiar https://en.wikipedia.org/wiki/Mahsa_Amini_protests.

W styczniowej prognozie napisałem “cykle czasu indykujące szczyt prosperity rozkwitającego imperium, a także cykl prawidłowości politycznej wskazują, że to nie USA będzie dysponować przewagą w rozgrywce sytuacji geopolityczną na świecie, ale poprzez niesprzyjające, gwałtowne i zbyt silne do okiełznania przez USA czynniki zewnętrzne, to USA będą rozgrywane, a także popełnią liczne błędy polityczne przyspieszające ich transformację z kolebki kapitalizmu i wolności w kierunku krainy interwencjonizmu i ograniczeń wolności. Wejdą w fazę upadającego imperium.”

Jak do tej pory USA wiedzie się jeszcze dobrze w rozgrywkach geopolitycznych. Jednak wyraźnie było widać upadek idei kapitalizmu, wolnego rynku i wolności słowa oraz wzrost socjalistycznego interwencjonizmu. Widoczne głównie w dekretach rządowych o karach dla firm lokujących swe zakłady produkcyjne z branży wysokich technologii w Chinach. Programy socjalistycznego dofinansowywania z powodu wysokiej inflacji. Dotacje dla producentów samochodów. Dotacje dla banków w upadłości i klientów tych banków wykraczając poza wcześniej ustalone ograniczenia w gwarancji depozytów bankowych dla klientów komercyjnych. Ograniczenia wolności wypowiedzi w mediach po katastrofie kolejowej w stanie Ohio.

W styczniu 2023r. w prognozie napisałem “Cykle czasu wskazują na niebezpieczeństwo dla USA w okolicach drugiej połowy kwietnia 2023r.” Później okazało się, że na początku lutego 2023 r. w stanie Ohio miała miejsce największa katastrofa kolejowa pociągu przewożącego środki chemiczne. Skalę tej katastrofy porównywano z Czarnobylem. Różnica w czasie pomiędzy timingiem wyznaczonym w mojej prognozie a zaistnienie tego groźnego wydarzenia to około 2 miesiące, czyli trochę szerzej niż zazwyczaj wychodziło w dotychczasowych prognozach mieszczących się w przedziale 1-1,5 miesiąca.

W prognozie styczniowej napisałem “Druga połowa 2023 r. i 2024 r. będzie stać pod znakiem początku wielkiego cyklu rozrostu długu publicznego USA, dużo większego niż miało to miejsce wraz ze startem programów druku pieniędzy QE od 2009 r. Ten cykl wielkiego wzrostu zadłużenia USA jest tożsamy z cyklem z 1859 r. kiedy nastąpiła eksplozja długu w związku ze zbrojnymi konfliktami wewnętrznymi i secesją stanów południowych. Dlatego z inwestycyjnego punktu widzenia należy brać pod uwagę, wzrost ilości emitowanych obligacji, wzrost ich rentowności, co w początkowej fazie powinno wiązać się z umocnieniem dolara, jednak cykle wskazują, że będzie to bardzo poważny szczyt na cenie dolara i następnie wejdzie on w długoterminowy trend spadkowy. Zasadne wydaje się więc pilnowanie rynku dolara poprzez wskaźniki indykujące długoterminową zmianę trendu.” W rzeczywistości później okazało się, że w marcu 2023 r. zaczęły upadać małe banki, na co rząd USA i FED zareagował ostrymi zastrzykami kapitału finansowanymi rządowym długiem dla banków i ich klientów, a w ostatnich dniach lipca zaczęły pojawiać się informacje o gigantycznym przyroście długu publicznego USA. Tylko poniższe wykresy są w stanie pokazać skalę tego historycznego zjawiska, a to dopiero początek całego długoterminowego procesu. Natomiast z długoterminowym szczytem na indeksie dolara w 2023 roku, o którym była mowa w prognozie styczniowej należy jeszcze poczekać, wiele wskazuje na to, że długoterminowy szczyt dolara będzie dopiero w nadchodzących latach i jeszcze upłynie dużo czasu zanim dolar osiągnie szczyt na indeksie dolara przy poziomach 140-150, po którym nastąpi długoterminowy jego spadek.

dlug-USA-2023-2033

Zadłużenie USA w 2023r. i prognoza jego dynamicznego wzrostu do 2033r. Według tej prognozy, dług USA będzie przyrastać 5miliardówd$ dziennie nieustannie przez kolejne lata, a w praktyce biorąc pod uwagę zdarzenia nadzwyczajne i programy pompowania pieniędzy w gospodarkę przyrost ten może wynieść znacznie więcej.

odsetki-dlugu-USA-2023

Wartość odsetek w skali roku od długu publicznego płaconych posiadaczom obligacji USA. W latach 2020-2023 nastąpiła kumulacja nawisu odsetek do zapłaty od długu zaciągniętego na rządowe programy wsparcia gospodarki po kryzysie finansowym w 2008 r. oraz programy wsparcia ludności i gospodarki w czasach epidemii 2020 r. Tak wygląda spirala długu, z której chyba nigdy nie wyszedł żaden konsument, a czy wyjdzie z tego światowe mocarstwo bez większego uszczerbku na wartości dla swojej waluty i systemu finansowego?

Co z prognozy styczniowej pozostało do rozliczenia?

W prognozie styczniowej napisałem “Duże pokrewieństwo z cyklami z 1922 i 1933 roku wskazuje na pojawienie się na kilku scenach politycznych ugrupowań i postaci, którzy odegrają w przyszłości znaczącą rolę. Jednak analogia historyczna wskazuje, że prawdopodobnie nie zapiszą się oni pozytywnie na kartach historii, bo w tamtym okresie 1922-1933 pojawili się na scenie politycznej ludzie potocznie zwani okrutnymi dyktatorami i oprawcami.”

Na polskiej scenie politycznej pojawiły się co najmniej dwa nowe nazwiska, które zaczęły ogrywać znaczącą rolę w sondażach. Jedno nazwisko jest z konserwatywnej strony sceny politycznej. Człowiek ten wydaje się mieć predyspozycję do piastowania funkcji dyktatora. Drugie nazwisko jest z frakcji centrowo-lewicowej. Oczywiście w tym miejscu nigdy nie napiszę konkretnych nazwisk, niemniej młode towarzystwo polityczne, będzie mogło się wykazać w bardzo burzliwym okresie następującym po 2034 roku. Poza naszymi granicami też się pojawiło kilka nazwisk, głównie ze strony lewicowej, ale na szczególną uwagę zasługuje włoska bohaterka z partii demokratycznej o nazwisku Schlein, pochodzi ze Szwajcarii, z bogatej rodziny, ukończyła prawo, od 2014 roku żyje ze skromnej pensji Parlamentu Europejskiego, a jej głównym celem programowym jest opodatkować jak najbogatszych, wypełniać żądania związków zawodowych, rozwijać idee pro środowiskowe, feminizacyjne, płciowe i imigranckie. Trzeba przyznać bardzo szlachetne podejście do rzeczywistości. Źródło: https://www.cnbc.com/2023/03/13/italy-aoc-elly-schlein-pd-is-reviving-italian-politics.html

Co się nie sprawdziło:

W mojej prognozie ze stycznia była mowa, że jeden z cykli jest dość harmonijny z cyklem chorób zakaźnych, ale jak dotąd brak jest doniesień o jakiejś nowej szeroko i łatwo przenoszonej chorobie. Pojawiła się ostatnio informacja o odmianie znanego z 2020 r. CoV2 zwanego MersCoV w Emiratach Arabskich ale to zbyt wcześnie, aby ocenić tę infekcję jako rozwojowy trend w emisji na skalę kontynentu lub globalnie. Zatem miejmy nadzieję, że ten motyw z prognozy pozostanie już jako niespełniony.

Podsumowanie

W związku z tym, że nigdy i nigdzie nie udało mi się znaleźć w dostępnych źródłach równie sprawdzalnej prognozy postawionej na miesiące przed zaistniałymi zdarzeniami z określeniem ich umiejscowienia w czasie, muszę przyznać, że metodologia analizy cykli czasu, to niesamowita rzecz pozwalająca dużo lepiej spojrzeć na bieg wydarzeń zwłaszcza z punktu widzenia spekulanta/inwestora lub geopolityka. Z pewnością jest to dużo bardziej skuteczne narzędzie analizy możliwych zdarzeń niż tradycyjne analityczne podejście typu: jak się zdarzy X, to wtedy będzie Y, a jak się zdarzy Z, to będzie A, czyli to co robi nieustannie większość ekspertów medialnych. Metoda cykli czasu jak widać na załączonym przykładzie daje konkretne rezultaty z dużo mniejszym marginesem błędu i z dużo bardziej dokładnym nakreśleniem celu.

Uwaga, prognoza ze stycznia 2023r. którą weryfikuję w tym wpisie została umieszczona w całości na moim Twitterze, w postach, których nie można edytować, a więc znajduje się tam w niezmienialnej wersji w celu możliwości jej weryfikacji i potwierdzenia autentyczności.

A przed nami w latach 2023-2024 wisi jeszcze kwestia postawiona w prognozie z marca 2023 r. o tym, że okres 2023 i 2024 r. będzie podobny do okresu z okolic 1858 r. kiedy to był wielki kryzys zadłużenia. W 2023 r. już kilka banków upadło. Jest bardzo wysokie oprocentowanie długu korporacyjnego, które wynosi około 10%. Największe fundusze zaczęły w lipcu wyprzedawać akcje w USA obawiając się kryzysu kredytowego na rynku nieruchomości komercyjnych. Wszystko to może ułożyć się w niezłe domino rozpaczy, na co wskazują cykle czasu na ten okres opisane w prognozie znajdującej się na tej stronie https://goldco.pl/blog/kryzys-kredytowy-czyli-w-latach-2023-2024-powtorka-z-lat-1858-i-1994/.

Dodatkowe korzyści dla kupujących w Goldco.pl

NIE jest to porada inwestycyjna, autor NIE jest doradcą inwestycyjnym w myśl rozumienia polskich przepisów, każdy musi podejmować decyzję samodzielnie, a każda decyzja finansowa obarczona jest ryzykiem straty pieniędzy.

Piotr Kowalski GCO Spółka z o.o.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Gco Spółka z o.o.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Tags: ,

Zostaw Odpowiedź