Strona GłównaCeny złotaNawigator Inwestora długoterminowego na rynku złota i srebra

Większość inwestorów odnoszących długotermiowe sukcesy na rynku cechuje:
– umiejętność rozpoznawania rozpoczęcia i zakończenia się trendów określonej klasy aktywów
– po zdefiniowaniu trendu bazowego, dokonywanie transakcji zgodnie z kierunkiem tego trendu, ale po cenach niższych od średniej, czyli kupowanie na korektach tego trendu
– posługiwanie się dobrymi narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji. Narzędziami, które dają przewagę statystyczną nad rynkiem. Narzędziami, które pozwalają zminimalizować emocje w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Każda profesja wymaga stosowania odpowiednich narzędzi. Glazurnik nie położy dobrze płytek bez odpowiednich narzędzi. Mechanik nie naprawi samochodu bez odpowiednich narzędzi. Inwestor nie osiągnie dobrych wyników bez odpowiednich narzędzi dających udokumentowaną statystyczną przewagę nad rynkiem.

Inwestowanie to jedna z najtrudniejszych sztuk mentalnych. Osiągnięcie przewagi statystycznej nad rynkiem w rzeczywistych warunkach handlu to niezwykle trudne zadanie. Przeciwko inwestorowi działają prowizje brokerów, psychika, okoliczności i liczne obowiązki życiowe, funkcjonowanie elektroniki służącej do dokonywania transakcji, jakość łącza internetowego, napływające informacje medialne. Łącząc te wszystkie czynniki w statystykę, okazuje się, że prawdopodobieństwo sukcesu wynosi dużo mniej niż 50 procent i dlatego większość inwestorów podejmuje mało trafne decyzje w zakresie doboru odpowiednich momentów na dokonywanie zakupów instrumentów finansowych.

NawigatorInwestora-2018-2023_1q-goldco_pl

Wskazania strefy TANIO oznaczono zielonymi strzałkami do góry na wykresie ceny złota w PLN w okresie 2018-2023r.

Krótkoterminowy niedoświadczony spekulant zazwyczaj będzie mieć problem z wysokimi prowizjami jako klient detaliczny i brakiem przewagi w określeniu momentu zamknięcia pozycji. Natomiast długoterminowy inwestor detaliczny będzie mieć problem z wyczuciem odpowiedniego momentu do kupna, bo zazwyczaj nie ma wypracowanych metod oraz narzędzi i podejmuje decyzje pod wpływem subiektywnego wrażenia utraconych korzyści z teoretycznie przemijającej okazji, a także podejmuje decyzje pod wpływem szumu medialnego podczas gdy większość informacji jest już zawarta w cenach na rynku. Ponadto długoterminowy inwestor indywidualny nie posługujący się metodami dającymi choćby teoretyczną i statystyczną przewagę nad rynkiem, kupuje zbyt wcześnie, często na początku ruchu spadkowego, bo ma subiektywne wrażenie, że przed chwilą było dużo drożej, teraz jest tanio, a przecież on kupuje na długi termin. Potem się okazuje, że kupił taniej niż było na minionym lokalnym szczycie, ale dwa miesiące później było jeszcze taniej o kilkadziesiąt procent względem jego ceny zakupu. Wszystko dlatego, że zazwyczaj zabrakło narzędzi wspomagających obiektywną ocenę rynku i niwelujących ludzkie emocje strachu i chciwości.

Konieczność dysponowania narzędziem dającym statystyczną przewagę nad rynkiem jako inwestorowi długoterminowemu, zmusiła mnie do stworzenia metody, którą dla ułatwienia nazwałem Nawigatorem Inwestora.

Nawigator Inwestora to narzędzie, które pozwala ocenić aktualną kondycję rynku oraz wychwycić okazyjne strefy cenowe kupna w trendzie wzrostowym. Dzięki takiemu podejściu minimalizujemy ryzyko kupna na lokalnym szczycie, bo kupno dokonywane jest po korekcie w pierwszej fazie oznaki siły popytu.

Nawigator Inwestora rozróżnia 4 fazy rynku złota i srebra:
1. Tanio, to strefa cenowa korzystna do kupna.
2. Trend wzrostowy w stanie zaawansowanym, w końcowej fazie tego trendu oczekiwanie na dystrybucję i podaż.
3. Drogo, malejąca dynamika wzrostu, dystrybucja i duże prawdopodobieństwo ataku podaży
4. Trend spadkowy, to cena w fazie spadku i oczekiwanie na korzystną strefę kupna w przyszłości.

Statystyka Nawigatora Inwestora z 20 lat pokazuje, że średnio w ciągu jednego roku na rynku złota w PLN są dwa dobre momenty na zakupy. Momenty te wyznaczane są, przez zależność statystyczną opisaną kodem matematycznym i umieszczoną we wskaźniku widocznym poniżej. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nie jest to magiczna metoda kupowania w dołku i sprzedawania na szycie, bo takie metody na dużych i płynnych rynkach nie istnieją. Jest to prosta metoda akumulacji walorów wtedy gdy rynek jest chwilowo wyprzedany, a trwa długoterminowy trend wzrostowy. Metody tej nie należy rozumieć jako gotowy system inwestycyjny w rodzaju tutaj kup, a tutaj sprzedaj i zarabiaj miliony leżąc pod palmą. Natomiast cel tej metody to proste i szybkie wskazanie strefy korzystnej do akumulacji złota i srebra wtedy kiedy jest tanio oraz strefy niekorzystnej do kupowania, wtedy kiedy cena jest w zaawansowanej fazie wykupienia rynku.

NawigatorInwestora-2018-2023_1q-goldco_pl

Wskazania strefy TANIO oznaczono zielonymi strzałkami do góry na wykresie ceny złota w PLN w okresie 2018-2023r.

Wyniki Nawigatora Inwestora przy dwóch transakcjach w ciągu roku pokazują, że ta metoda wybierania momentów zakupu jednej uncji złota za polskie złotówki, umożliwia osiągnięcie średniorocznie lepszej o 6% ceny zakupu złota niż średnia cena rynkowa złota w danym roku. Uzyskanie tych 6% lepszej ceny zakupu złota przez 22 lata dało względem średniej ceny rynkowej złota oszczędności wynoszące 4880zł oraz 135% średniej ceny złota z tego okresu.

Nawigator-inwestora-zloto-2001-1q2023

Nawigator Inwestora udostępniany jest klientom Goldco.pl, którzy dokonali zakupu w ciągu roku ilości równej lub większej niż pięć uncji złota lub odpowiednik tej wartości w srebrze. Wskaźnik Nawigatora Inwestora może zostać udostępniony w formie wskaźnika aplikacji Tradingview lub jeżeli ktoś nie posługuje się aplikacją Tradingview, to opis bieżącej sytuacji na rynku złota w kontekście Nawigatora Inwestora może być wysyłany na maila z częstotliwością średnio raz w miesiącu.

Dostęp do Nawigatora Inwestora jest bardzo prosty i darmowy dla klientów goldco.pl, wystarczy po zakupie pięciu uncji w ciągu 12 miesięcy, wysłać do mnie mailowo z prośbą o wpisanie na newsletter Nawigator Inwestora lub prośbę o udostępnienie dla konkretnego adresu email wskaźnika Tradingview.

Opis sytuacji rynkowej Nawigatora Inwestora NIE jest rekomendacją inwestycyjną w myśl rozumienia polskich przepisów prawa, wskazania Nawigatora Inwestora NIE mogą być rozumiane jako rekomendacje typu kupuj lub sprzedaj, ponieważ Nawigator inwestora to NIE jest człowiek z uprawnieniami doradcy inwestycyjnego, lecz to tylko wskaźnik matematyczny i każdy musi podejmować decyzje samodzielnie i na własne ryzyko, a także należy mieć świadomość, że każda decyzja inwestycyjna obarczona jest prawdopodobieństwem błędu i niesie za sobą ryzyko straty pieniędzy.

Piotr Kowalski GCO Spółka z o.o.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Gco Spółka z o.o.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Tags: , , ,

Zostaw Odpowiedź