Strona GłównaGeopolitykaWskazania cykliczności dla Polski w 2022 roku

Data publikacji: 11 kwietnia 2022 r.

We wpisie z lutego 2015 roku pod tytułem Czy będzie 3 Wojna Światowa? wskazałem dwie metodologie cykli określających 2014 rok jako początek długiego 25 letniego globalnego cyklu wojennego. Od 2014 roku sytuacja w obrębie Rosji i na bliskim wschodzie mocno się zaogniła. Cykle geopolityczne dla Polski od 2014 do 2021 układały się w łagodny i mało stresujący wzór. Jednak sytuacja zaczyna się komplikować, a cykliczność dla Polski wskazuje, że najbliższe lata będą stały pod znakiem wyzwań dla mieszkańców Polski. O tym kiedy przypadnie apogeum tego długiego globalnego cyklu wojennego napiszę w przyszłości w odrębnym poście, a na razie skupmy się na drugiej połowie 2022 roku.

Cykle dla Polski w 2022 roku

Czytając wskazania cykli należy mieć świadomość, że cykliczność czyli tak zwany timing niczego nie wymusza, a jedynie wskazuję odpowiedni czas na zaistnienie pewnych rzeczy, a także określa zwiększone prawdopodobieństwo realizacji danych działań. Zwiększone prawdopodobieństwo oznacza, że coś ma dużą szansę się wydarzyć, ale nie musi na 100% się zdarzyć i wciąż istnieje porcja prawdopodobieństwa np: 10% na błąd skutecznego zaistnienia/realizacji danego cyklu.

Współpraca środkowoeuropejska zorientowana na wschód

Pierwsza rzecz wskazywana przez cykle dla Polski w 2022 roku to próba odbudowywania i tworzenia sojuszy międzynarodowych zorientowanych na wschód od granic Polski celem poprawy współpracy Polski z krajami Europy środkowo wschodniej dającymi w łącznej sile lepszą projekcję siły zorientowanej przeciwko Rosji, a także siły politycznej w kontrze do brukselskiego obozu władzy z siłą ciężkości we Francji i Niemczech.

Pierwsza połowa lipca 2022 roku ze zwiększonym ryzykiem oddziaływania militarnego

Cykle wskazują, że pierwsza połowa lipca 2022 roku odznacza się zwiększonym ryzykiem zdarzeń militarnych na terenie RP i w bliskim sąsiedztwie granicy państwa.

Burza polityczna w drugiej połowie 2022 roku

Elementem charakterystycznym drugiej połowy 2022 roku powinny być afery polityczne, burza polityczno-prawna, nowe podatki, nowe zbrojenia militarne, nowe technologie energetyczne. Podczas tego cyklu poprzednia zdarzało się rozwiązanie rządu i wcześniejsze wybory. Proponowane przez polityków rozwiązania prawne mogą też być nie do przyjęcia przez wyborców powodując silne protesty skutkujące silną reakcją administracyjnych aparatów przymusu.

W Polsce 2022 rok analogią do roku 1904

Układ cykli dla Polski w 2022 roku wskazuje, że 2022 rok w Polsce będzie bardzo rymował się z rokiem 1904, kiedy Rosja prowadziła wojną z Japonią. Gdy Rosja odnosiła serię porażek w starciach z Japonią, w Polsce pod zaborem rosyjskim nasiliły się mocno nurty narodowo wyzwoleńcze spod okupacji wschodniego agresora. Aktualnie za taką Japonię z 1904 roku można uważać Ukrainę. Ponadto warto pamiętać, że Rosja i Japonia nadal tkwią po drugiej wojnie światowej w nierozwiązanym dotąd sporze o wyspy Kurylskie, których sprawa została ostatnio odświeżona. Japonia widząc słabość i nieudolność militarną Rosji na Ukrainie dostrzegła szansę na odzyskanie kluczowych pod względem geopolitycznym wysp Kurylskich. W odpowiedzi Rosja od razu rozpoczęła tam organizowanie ćwiczeń wojskowych. Zatem temat ten należy uznać za wciąż mocno aktualny, a analogia do roku 1904 jeszcze bardziej zobowiązuje do uwagi i odczytywania analogii.

Co działo się w 1904 roku w Polsce pod zaborami?

W lipcu 1904 roku wojna rosyjsko-japońska ożywiła nurt niepodległościowy. Józef Piłsudski i Tytus Filipowicz prowadzili w Tokio rokowania z Japończykami na temat utworzenia legionu polskiego i dywersyjnej akcji na tyłach Rosji (czyli w Królestwie Polskim).

W październiku ogłoszono komunikat polskiej Ligi Narodowej, w którym przedstawiła stanowisko względem Rosji “Korzystając z osłabienia Rosji spowodowanego wojną z Japonią, należy doprowadzić do uzyskania autonomii dla Królestwa Polskiego, która byłaby równoznaczna m.in. z wprowadzeniem języka polskiego do szkół i urzędów, dopuszczeniem Polaków do wyższych stanowisk rządowych oraz stworzeniem samorządu miejskiego i wiejskiego”.

W listopadzie przedstawiciele Królestwa Polskiego przedstawili memoriał ministrowi spraw wewnętrznych Rosji dotyczący konieczności zmian polityki rosyjskiej w Królestwie Polskim. Domagano się równouprawnienia ludności polskiej, tolerancji religijnej, przywrócenia Kościołowi praw, rozszerzenia praw języka polskiego oraz zapewnienie samorządu lokalnego. Ponadto w listopadzie w Warszawie na Placu Grzybowskim doszło do demonstracji zbrojnej, podczas której oddziały Organizacji Bojowej PPS zaatakowały policję, byli liczni zabici i ranni. Przywódcy PPS, liczyli na spowodowany wojną z Japonią wzrost nastrojów rewolucyjnych i niepodległościowych chcieli wywołać powstanie antyrosyjskie w Królestwie Polskim.

Również w listopadzie w Królestwie Polskim powstało nielegalne stronnictwo chłopskie pod nazwą Polski Związek Ludowy. Program tego ugrupowania zawierał hasło walki z Rosją o niepodległość narodową, dopominano się o wywłaszczenie majątków ziemskim, rozwój oświaty i spółdzielczości wiejskiej. Jednak w 1907 roku PZL został zlikwidowany przez władze rosyjskie.

W grudniu Rosja wydała nakaz zapowiadający rozszerzenie samorządu ziemskiego oraz rozszerzenie swobód prasowych w Królestwie Polskim. Następnie ugodowi politycy z Królestwa Polskiego wysłali do cara postulaty przywrócenia języka polskiego w administracji i szkolnictwie, dopuszczenie Polaków do urzędów państwowych i tolerancji dla kościoła.

1904 rok zapisał się na polskich kartach historii jako początek burzliwej walki o wydostanie się spod zaborów, którą to walkę ułatwiło wielkie zamieszanie geopolityczne i wojna Rosji z Japonią.

Podsumowanie

Cykle polityczno gospodarcze dla Polski wskazują, że 2022 rok powinien zapisać się na kartach historii Polski jako czas wielkich tarć polityczno-prawnych skoncentrowanych wokół zamieszania wojennego na wschodzie. Polskim politykom będzie się wydawać, że rozgrywają udanie cwaną partię szachów, jednak w rzeczywistości raczej nie będą dysponować asem w rękawie, a po czasie się okaże, że podejmowali decyzję oceniając sytuację na polu bitwy patrząc przez tzw. alkogogle. Tutaj cykle wskazują na pewne podobieństwo do sytuacji z 1939 roku, gdy były wicepremier i minister spraw zagr. Beck był pomiędzy tzw. młotem a kowadłem, z jednej strony nie mógł się zgodzić na absurdalne żądania Niemców, a z drugiej strony z teoretycznych oficjalnych przekazów historycznych, nie chciał on wojny. Sytuacja była patowa. Odwołał się więc do honoru i od maja 1939 roku zaczął przygotowywać się militarnie na ryzyko wojny. Wracając do sytuacji obecnej, Polska i jej politycy znajdują się w sojuszu, który przez większość czasu nie daje im większego pola manewru i muszą działać według wskazań większości sojuszu wielonarodowego- z założenia antyrosyjskiego, więc podobnie jak Beck w 39r., polscy decydenci nie będą mieli zbyt dużego wyboru, będą musieli podporządkować się decyzjom sojuszu. Oczywiście istnieje ryzyko politycznej dywersji i próby rozgrywania swoich małych gierek geopolitycznych nie zawsze w interesie wielonarodowego sojuszu, ale to zbyt szeroka sprawa, aby tutaj o tym pisać. Analogia cyklu geopolitycznego z 1904 roku wskazuje, że Polska korzystając ze światowego zamieszania wojennego, gdzie trzy największe mocarstwa prowadzą wstępną wojnę zastępczą (proxy war), będzie chciała podjąć się rozgrywki geopolitycznej celem uporządkowania swoich stref komfortu na wschodzie lub rozegrać to na swoje wewnętrzne potrzeby polityczne pod kątem nadchodzących wyborów. Cykle wskazują, że polska waluta w ostatnim kwartale 2022 będzie pod silną presją.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Piotr Kowalski S.K.A.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Goldco Piotr Kowalski S.K.A.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Tags:

Zostaw Odpowiedź