Strona GłównaBanki centralneSzklana kula FEDu zapala pomarańczowe światło dla światowej koniunktury

Różnica pomiędzy rentownością obligacji 10 letnich a papierami o trzy miesięcznym terminie zapadalności to jeden z najlepszych wskaźników wykrywających nadchodzącą recesję.

Jeżeli wynik tej różnicy staje się ujemny, czyli oprocentowanie papierów trzy miesięcznych staje się większe niż oprocentowanie obligacji 10 letnich, to wówczas można mieć na 90 procent pewność, że w nadchodzących 12 miesiącach, gospodarka wejdzie w recesję.

Cyfry te można wydedukować na podstawie danych Banku Rezerw Federalnych z Nowego Jorku. Dane te obejmują okres od 1959 roku. W tym czasie było 8 recesji, a omawiany wskaźnik różnicy oprocentowania zwany też odwróconą krzywą rentowności, wygenerował sygnał 9-krotnie. Wynika z tego, że w ciągu ostatnich 60 lat wskaźnik ten dał tylko jeden błędny sygnał. Po wszystkich pozostałych zawsze następowała recesja, mniej lub bardziej poważnie odbijająca się na całym świecie.

Odwrocona-krzywa-rentownosci-2019

Odwrócona krzywa rentowności. Źródło: Bank Rezerw Federalnych Nowy York

Aktualnie wskaźnik ten nie osiągnął jeszcze alarmującej wartości mniejszej od zera. Natomiast nieuchronnie zbliża się do niej i biorąc pod uwagę aktualny trend rosnących stóp procentowych w gospodarce amerykańskiej najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach osiągnie wartość ujemną i tym samym wygeneruje sygnał zbliżającej się recesji.

Zbliżająca recesja najprawdopodobniej nie będzie kulminować wielkim krachem na giełdach, ale raczej będzie iść w stronę ogromnego trendu bocznego, co mogłoby oznaczać i tym samym przełożyć się w rzeczywistej gospodarce na okres długiego/męczącego spowolnienia gospodarczego pogłębianego otoczeniem wysokiej inflacji i sztucznie utrzymywanych zbyt niskich stóp procentowych, aby kejnsistowsko pomagać gospodarce.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Piotr Kowalski S.K.A.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Goldco Piotr Kowalski S.K.A.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Tags: , ,

Zostaw Odpowiedź