Począwszy od 2011 roku ludzie spędzający osiem godzin dziennie w pięknie przeszklonych budynkach Brukseli, zaczęli zdawać sobie sprawę, że system wspólnej waluty stworzony 10 lat wcześniej, chyli się ku upadkowi i nic nie jest w stanie tego powstrzymać.

Najgorzej, że nadal są to ci sami ludzie, którzy tworzyli ten system, a więc nie są w stanie dostrzec błędów jego funkcjonowania. Błędów, które jednoznacznie popychają ten system w stronę upadku.

Twórcy tego systemu to prawnicy, którzy od wczesnych lat młodości, poprzez “edukacyjne”: oddziaływanie licznych starych palestr prawniczych, mają powbijane do głowy jednowymiarowe zasady: “To My jako prawnicy tworzymy rzeczywistość, bo przepisy, które wymyślamy kształtują życie ludzi. Jeżeli jakaś grupa ludzi nie zwraca uwagi na wymyślone przez nas przepisy, to należy wprowadzić surowe kary, aby nasze “genialne” przepisy były respektowane.”

Rzeczywistość stworzoną przez jednowymiarowych prawników z Brukseli można zapisać równaniem: Przepis Prawa + Kara = Demokracja

Ci jednowymiarowy prawnicy są oczywiście potrzebni na sądowej wokandzie, ale jakikolwiek system monetarny przez nich stworzony skazany jest na porażkę. Prawnicy Ci stworzyli ideę strefy euro, czyli wspólnej waluty dla wszystkich krajów zjednoczonej Europy. Jednak poprzez swą jedno wymiarowość zapomnieli o kolejnych wymiarach systemu monetarnego, których głównym filarem jest dług publiczny.

To ci “genialni” prawnicy (być może celowo, aby działać na korzyść prosperity Niemiec i Francji) stworzyli walutę euro, ale nie stworzyli prawidłowego systemu dla funkcjonowania rynku długu publicznego krajów zjednoczonych w systemie euro waluty.

Doprowadziło to do sytuacji, że przeliczniki przyjęcia euro waluty przez Niemcy i Francję zostały ułożone pod gospodarki dokładnie tych dwóch państw, a pozostałe mniejsze kraje były zmuszone przyjąć euro walutę po tych samych kursach (lub bardzo zbliżonych do nich) bez względu na bieżącą sytuacje na długu publicznym konkretnego kraju.

Takim sposobem Grecja przyjęła wspólną walutę po kursie 0,8 dolara za euro, a jej dług publiczny został po prostu przeliczony z drachmy na euro przy kursie 0,8 dolara za euro. W ciągu następnych kilku lat poprzez konserwatywnie silną politykę prezesa ECB, kurs euro do dolara poszedł do góry o 100% i osiągnął kurs 1,6 dolara za euro w 2008 roku. Spowodowało to automatycznie, że zobowiązania z tytułu długu publicznego Grecji zwiększyły się o 100%, a Grecja jednocześnie nie miała jakiegokolwiek wpływu na osłabienie euro waluty. Skutkiem było bankructwo Grecji w 2011 roku i dalsze perypetie z tym związane ciągnące się do 2015 roku kosztujące podatnika miliardy euro.

“Daj mi kontrolę nad emisją pieniądza, a przestanie być dla mnie ważne, kto tworzy prawo”

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)

Główny błąd (a może celowe działanie) brukselskich prawników w tworzeniu euro waluty, to ujednowymiarowienie europejskiego systemu monetarnego tylko i wyłączne do wspólnej waluty i jednocześnie pozostawienie na krwawy żywioł rynków finansowych długu publicznego każdego ze stowarzyszonych w tym systemie państw! W ten sposób każde z państw funkcjonujących w tym systemie, ma ręce skute kajdanami w zakresie polityki kreującej bieżącą wartość swojej waluty, a jednocześnie z drugiej strony jest wystawione na żarłoczny apetyt globalnych inwestorów, którzy poprzez wyprzedaż obligacji konkretnego kraju mogą doprowadzić do jego bankructwa, a atakowane w ten sposób państwo, w żaden sposób nie będzie mogło się bronić przed takim szturmem. Całą sytuację można byłoby porównać do doświadczenia polegającego na wstawieniu zakutej w kajdany owieczki do kanadyjskiego lasu celem sprawdzenia czy owa owieczka, zdoła się oprzeć atakowi watahy głodnych wilków. Odpowiedź jest oczywista – po owieczce pozostaną tylko kajdany. Podobnie będzie ze wszystkimi krajami w obrębie euro waluty poza Niemcami i Francją, pod które to cały ten system został ułożony i które na tym najbardziej zyskają.

Poprzez takie działanie Brukselskie Towarzystwo Totalitaryzmu Europejskiego wcieliło w życie najsłynniejsze powiedzenie współczesnego artysty pieniądza Mayera Amschela Rothschilda “Daj mi kontrolę nad emisją pieniądza, a przestanie być dla mnie ważne, kto tworzy prawo”.

Aktualnie w euro systemie kontrolę nad emisją pieniądza ma teoretycznie niezależny Europejski Bank Centralny, który w praktyce działa pod dyktando jednowymiarowców z Brukseli, czyli cały system został zaprojektowany jeszcze lepiej niż w osiemnastym wieku wymyślił Rothschild. Głównie dlatego, że w ramach Brukseli skoncentrowana jest cała siła w kontroli emisji pieniądza i dodatkowo tworzenia prawa obowiązującego dla całej Europy.

Pęka Bańka Spekulacyjna na obligacjach rządowych, a cała Europa idzie na bankruta.

2015 rok zapiszę się na kartach historii rynków finansowych, jako rok pęknięcia bańki spekulacyjnej na obligacjach rządowych największych gospodarek świata. Hossa na obligacjach, czyli wzrost ich ceny oraz spadek oprocentowania tych papierów dłużnych trwa od 1981 roku. Zatem hossa na obligacjach rządowych trwa już 35 lat. W 2014 i 2015 roku przybrała rozmiary bańki doprowadzając do sytuacji negatywnych rentowności na tych papierach.

banka-spekulacyjna-na-obligacjach-rzadowych-2015

Bańka spekulacyjna na obligacjach rządowych. Wykres ceny amerykańskich obligacji 10-letnich.

W Europie wprowadzono kary dla korporacji przetrzymujących na rachunkach bankowych zbyt duże ilości gotówki. Skutkiem tych bezmyślnych i po raz kolejny jednowymiarowych przepisów był transfer kapitału do USA. W ten sposób jednowymiarowcy z Brukseli osiągnęli bardzo namacalny efekt w postaci obniżenia kursu euro, który ma wspomagać europejski eksport, ale zapomnieli od przesłaniu prezesa FED Bena Bernanke sprzed kilku lat na sympozjum we Frankfurcie, którego badania dowiodły, że w latach 30-tych wielki transfer kapitału z Europy do USA stał za dużym zubożeniem Europy skutkującym dojściem do władzy skrajnych ugrupowań politycznych, które to były później generatorem II Wojny Światowej.

banka-na-niemieckich-obligacjach-rzadowych-2015

Bańka spekulacyjna na niemieckich obligacjach rządowych. Wykres ceny niemieckich obligacji 10-letnich. W 2 kwartale 2015r. widoczne pierwsze załamanie się ceny niemieckich obligacji. Polskie Ministerstwo Finansów na skutek nie sprzyjających okoliczności rynkowych odwołało aukcje polskich obligacji.

Skutki Pęknięcia Bańki na obligacjach rządowych

Tak zwane “mądre pieniądze” już od kilku lat lokowane są przez bardziej świadomych inwestorów w prywatne aktywa, czyli aktywa do których rząd nie ma jakiegokolwiek dostępu. Do tych aktywów należą dzieła sztuki, nieruchomości nabywane na kredyt tylko i wyłącznie ze stałą stopą procentową w krajach stabilnych politycznie np.: USA, złoto, kamienie szlachetne i akcje dużych korporacji.

wartosc-sprzedazy-najdrozszych-dziel-sztuki-2015-rokBruksela doskonale zdaje sobie sprawę, że odpływ pieniędzy z rynku długu będzie skutkował coraz większymi kosztami w obsłudze tego zadłużenia przez rządy wszystkich europejskich krajów. Dlatego robią aktualnie wszystko co w ich mocy, aby ograniczyć do minimum możliwość zawierania transakcji gotówkowych. Wyeliminowanie gotówki z obiegu ma na celu osiągnięcie trzech głównych punktów docelowych:

1. Zapobieganie tak zwanemu Runowi na Bank, czyli sytuacji masowej wypłaty gotówki z banków i doprowadzenie ich do stanu niewypłacalności.

2. Większą kontrolę nad obiegiem pieniądza, a więc większą kontrolę nad ściągalnością podatków i weryfikacją prawdziwości składanych oświadczeń podatkowych (fiskus dysponujący zestawieniem Twoich kont (Ewa Kopacz właśnie wprowadza taki system w PL) będzie w stanie w ciągu kilku sekund obliczyć ile masz na kontach bankowych, a ile zarobiłeś netto w ostatnich latach z uwzględnieniem kosztów życia itp.).

3. Ponieważ oczywistą kwestią jest, że państwo będzie potrzebować coraz więcej pieniędzy na obsługę długu, to ważny będzie każdy grosz z podatków. A tylko system pieniądza elektronicznego pozwoli z ludzi uczynić chodzące fiskomaty pozbawione jakiejkolwiek wolności.

Wyeliminowanie gotówki z obiegu pozwoli też wydłużyć życie euro waluty. Pracownicy Brukseli wiedzą, że dopóki istnieje euro waluta, dopóty oni będą mieć pracę. Jak euro waluta upadnie, to i tysiące euro pracowników Brukseli zostanie bez pracy. Dlatego będą robić co w ich mocy, bez względu na koszty, aby euro przetrwało. Szkoda tylko, że zapłacimy za to my wszyscy w wyższych podatkach i karach nakładanych przez “szanownych” z Brukseli.

Jak wyeliminują gotówkę z obiegu

Wystarczy popatrzeć na to jak to jest przeprowadzane aktualnie w innych krajach. W Dani, która planuje całkowicie wyeliminować gotówkę, telewizja regularnie publikuje “obiektywne” felietony dziennikarskie, o tym jak bardzo wygodne jest korzystanie z pieniądza elektronicznego i sugerujące że gotówka to przeżytek. W Polsce NBP utworzył z koalicją banków stowarzyszenie na rzecz wspaniałomyślności pieniądza elektronicznego. W Wielkiej Brytanii w mieście Manchester na jednej z głównych ulic wprowadzono dzień bez gotówki, w którym to dniu wszystkie sklepy na tej ulicy akceptują płatności tylko kartami.

Swoją drogą jak wielka musi być ignorancja w stosunku do polskiego społeczeństwa, aby banki tworzyły stowarzyszenie wychwalające ideę pieniądza elektronicznego. Przecież wiadomo, że głównym beneficjentem tych przepisów będą właśnie banki. Ale po wykonaniu odpowiedniej akcji przez “niezależne polskie media” konsumpcyjne społeczeństwo jest w stanie kupić śnieg do lodówki.

Francja będąca najbardziej socjalistycznym krajem Europy, od września 2015 wprowadzi drakońskie ograniczenia w obrocie gotówką. Limit płatności gotówką zmniejszy się z obecnych 3000 EUR do 1000 EUR. Turyści będą mogli jednorazowo zapłacić gotówką kwotę 10 tys. EUR, a obecnie mogą 15 tys. EUR. Zmniejszenie dla obywateli francuskich anonimowego przewalutowania pieniędzy z obecnej kwoty 8 tys. EUR do 1 tys. EUR. Jeżeli Francuz zgromadzi na rachunku więcej niż 10 tys. EUR, to bank automatycznie powiadomi Urząd Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy. Banki francuskie będą musiały raportować wszystkie płatności przekraczające 10 tys. EUR za towary w obrocie gospodarczym, dotyczyć to będzie również czeków, kart pre-paid i złota. Będzie zacieśniona kontrola nad obrotem krypto walutami typu Bitcoin. Zatem Francuz, jako pierwszy Europie będzie mógł wyjść na plac Pigalle i wykrzyczeć w nieboskłon: Witaj Gospodarczy Totalitaryzmie!!!

W połowie maja w Wielkiej Brytanii miało miejsce spotkanie bankierów z londyńskiego Citi z piewcą systemu pieniądza elektronicznego prof. Rogoff z Uniwersytetu Harvarda. Główny temat spotkania “Społeczeństwo bezgotówkowe”.

Gospodarczy totalitaryzm

Za kilka lat o każdym Twoim ruchu będą wiedziały wszelkiej maści instytucje rządowe. Cokolwiek będziesz chciał kupić, będziesz zmuszony płacić elektronicznie. Podatki będą rosnąć i nie będzie prawie żadnego sposobu, aby robić optymalizację podatkową. Ci z grubszymi portfelami, którzy zdają sobie z tego sprawę dokonują odpowiednich przetasowań w swoim portfolio już teraz, bo za kilkanaście miesięcy będzie za późno.

Ostatnio na aukcji Christie’s w Nowym Jorku sprzedano obraz autorstwa Pablo Picasso z 1955 roku “Les femmes d’Alger” za 179,4 mln USD. Dane z międzynarodowych rynków dzieł sztuki i amerykańskiej numizmatyki wskazują, że rynki opływają w nadmiar gotówki. Widać to też po krótkoterminowych papierach skarbowych, których oprocentowanie zawędrowało często w negatywne rejony. Sytuacjach a obligacjach sugeruje, też że rynek stopniowo przygotowuje się do zwiększonego ryzyka niewypłacalności rządów, dlatego kapitał wędruje głównie do krótkoterminowych papierów omijając długoterminowe, a to pierwszy symptom implozji systemu opartego na pieniądzu papierowym.

Anonimowy nabywca obrazu Picasso nie kupił go, aby na nim osiągnąć wysoką stopę zwrotu. Takie obrazy nabywa się, aby zaparkować kapitał z dala od żarłocznych podatkowych szponów sfer rządowych.

Pobierz na maila darmowy poradnik naszego autorstwa “Jak Rozpoznawać Fałszywe Monety?”.

Zawarliśmy w nim bardzo cenną i prostą do przyswojenia wiedzę, która pozwoli Ci w kilkanaście sekund zweryfikować autentyczność każdej monety. Dzięki tej wiedzy staniesz się specjalistą od inwestycji w metale szlachetne i będziesz mógł spać spokojnie, bez obaw o autentyczność swojego złota.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Tagi do treści strony:

2 guys 1 horse

Piotr Kowalski

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 88
e-mail: office(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
e-mail Piotr Kowalski: piotr.kowalski(m@łpa)goldco.pl zamiast (m@łpa) wpisz @
GOLDCO Centrala: ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
GOLDCO Biuro Obsługi Klienta: ul. Tarnogajska 11, 50-512 Wrocław
Google+

Tags: , , , , , , , ,

Zostaw Odpowiedź

X

Problem z hasłem?

Zarejestruj się już dziś!

Wyzerowanie Hasła

Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.