Strona GłównaAkcjeGdy na rynku wszyscy mówią o kryzysie…

W styczniu 2019 r. pisaliśmy o odwróconej krzywej rentowności obligacji amerykańskich, jako o wskaźniku wyprzedzającym koniunktury gospodarczej w kontekście przyszłej recesji. Wskaźnik ten rzeczywiście w kolejnych miesiącach swoim zachowaniem potwierdził starą prawidłowość wskazującą na recesje w bliskiej przyszłości i w lipcu wszedł w rejon ujemnych odczytów.

Sprawę można byłoby uznać za poważną, ale sytuację zmienia fakt ogromnej burzy medialnej związanym z tym wskaźnikiem w ciągu ostatnich tygodni, a także niespotykane dotąd raptowne działanie banków centralnych, jawnie zmierzających w kierunku kolejnych programów druku pieniądza.

Podczas poprzednich spowolnień gospodarczych i recesji, banki centralne ignorowały ten wskaźnik. Podobnie postępowali pozostali uczestnicy rynku lekceważąc go. Jednak na rynku zawsze powtarza się to samo zjawisko. Zdarzają się rzeczy przez większość niespodziewane, a zdarzenia o których mówi większość i większość ich oczekuję, nie realizują się w giełdowo gospodarczej rzeczywistości.

odwrocona-krzywa-rentownosci-ostrzega-przed-recesja-2019-FED-NY

Krzywa rentowności jako sygnał ostrzegający przed recesją, gdy osiąga wartości ujemne. Źródło: Bank Rezerw Federalnych Nowy York.

Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, że cały bankowo giełdowo gospodarczy świat oczekuję recesji i kolejnego kryzysu. Jest szum medialny o wskaźnikach dających wyraźny sygnał ostrzegawczy przed recesją. W konsekwencji banki centralne przygotowują się do kolejnego zalania rynku tanim pieniądzem, jednocześnie między sobą trochę po cichu obawiając się, co się stanie gdy tym razem to nie zadziała…

Po innych wskaźnikach wyprzedzających widać, że za kilka miesięcy koniunktura będzie się poprawiać. Zatem stara giełdowa reguła, że większość nie ma racji (w tym przypadku oczekując recesji) się potwierdzi i dużej recesji w ciągu następnego roku nie będzie. Zapewne w dużej mierze za sprawą skoordynowanego działania banków centralnych stymulujących sztucznie rynki drukowanym pieniądzem, co powinno pomóc systemowi na kolejne 2-3 lata…

Piotr Kowalski S.K.A.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Goldco Piotr Kowalski S.K.A.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Tags: , , ,

Zostaw Odpowiedź