szkolenie-PPPFT

Szkolenie z przepisów o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy – gotowe procedury i dokumenty

1 230,00 

 

  • CD/DVD – przystępnie napisany ebook
  • Wszystkie niezbędne dokumenty, które należy wdrożyć w firmie.
  • Gotowe wzory dokumentów i uchwał.
  • Gotowa procedura konieczna do wdrożenia w firmie wraz z gotowymi załącznikami.
  • Dostawa: do 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu
  • Po szybkim ukończeniu szkolenia w ciągu 24h otrzymasz za darmo kurierem Świadectwo ukończenia szkolenia z tematyki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terr. zgodne z wymogami ustawy PPPFT. Będąc posiadaczem tego świadectwa spełniasz wymogi dotyczące szkolenia tematycznego stawiane przez ustawę PPPFT z 1 marca 2018 roku.
Brak oceny. Bądź pierwszy!
SKU: SZKPPPFT. Kategoria:

Opis Produktu

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terr. z dnia 1 marca 2018 roku nakłada na większość firm konieczność wdrożenia specjalnej procedury wewnętrznej. Nie byłoby w tym nic trudnego. Jednak ustawa została napisana w sposób mało zrozumieany oraz wielowymiarowy. Dzięki temu sprawia trudności interpretacyjne oraz nie porusza kwestii wdrożeniowych dokumentów wewnętrznych w małej firmie. A elementy te są skrupulatnie kontrolowane przez uprawnione organy. Ponadto kary, które przewidział ustawodawca w tej ustawie, są dla małych firm nie do udźwignięcia. Dlatego warto podejść do tematu poważnie, bo nie jest on prosty, a uchybienia w dokumentach firmy mogą wiązać się z dużymi kosztami pokontrolnymi.

UWAGA: Szkolenie nie jest dostarczane na płytach DVD, tak jak widoczne jest to na grafikach tego produktu. Aktualnie materiały udostępniane są na dysku online (w chmurze), z którego możesz zapisać je na dysk swojego komputera.

Jakich firm dotyczą przepisy o Przeciwdziałaniu Prania Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terr.?

Poza bankami, funduszami inwestycyjnymi itp. ustawa narzuciła swój obowiązek na szereg małych firm, które zwane Instytucjami Obowiązanymi muszą stosować się do ich zapisów, a nie zastosowanie się do nich, obłożone zostało milionowymi karami, prawdopodobnie przewidzianymi dla dużych podmiotów, ale można spodziewać się, że małe firmy też będą obciążane wysokimi karami proporcjonalnymi do ich możliwości finansowych. Przepisów PPPFT powinny przestrzegać firmy wykonujące następujące działalności:
– pośrednicy ubezpieczeniowi
przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo Dewizowe.
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;
– notariusze w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego
– adwokaci, radcowie prawni, prawnicy
– doradcy podatkowi
– przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398), niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na:
a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
b) pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w oso-bie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
d) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
e) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;
– biura rachunkowe
– pośrednicy w obrocie nieruchomościami
– podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach
– fundacje i stowarzyszenia
– firmy udostępniające skrytki sejfowe
– instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Jak zbudowany jest materiał szkoleniowy z przepisów o Przeciwdziałaniu Prania Brudnych Pieniędzy i Finansowaniu Terr.?

Większość dostępnych na rynku szkoleń kopiuje ustawę wnosząc do niej trochę więcej przystępnych słów. Jednak z takiej pomocy ciężko wynieść coś wartościowego. Najczęściej wymaga, to wielogodzinnego siedzenia nad ustawą i studiowania wszystkiego od początku. Dlatego nasz materiał został przygotowany w taki sposób, że stanowi bardziej instrukcję krok po kroku niż szkolenie. Opisane zostało jakie dokumenty należy po kolei wdrożyć w firmie, zostały pokazane wzory tych dokumentów zapisane w edytorze tekstu. Wystarczy szybko wstawić swoje dane, podpisać, przyjąć w firmie i gotowe. Poza dokumentami uchwalającymi jest też gwóźdź programu, czyli gotowa procedura wewnętrzna wraz z załącznikami. Łącznie niezbędne dokumenty wewnątrz firmowe PPPFT zamykają się ilością 19 sztuk. Wszystko zapisane w edytorze tekstów, gotowe do wstawienia swoich danych.

Bonus: Wraz z materiałami otrzymasz instrukcję wysyłania informacji bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego do polskiego urzędu przy Min. Finansów w sprawie zarejestrowania transakcji ponad progowej.

I najważniejsze: dokumenty te zostały zweryfikowane podczas wielu kontroli dotyczących Przeciwdziałania Prania Brudnych Pieniędzy i Finansowania Terr.!!!

szkolenie-PPPFT

Przejdź Wyżej, Kliknij Przycisk KUPUJĘ i Zamów Szkolenie

Piotr Kowalski GCO Spółka z o.o.

Tel: +48 71 300 13 80
Fax: +48 71 300 13 80
e-mail: biuro#goldco.pl zamiast # wpisz @
Gco Spółka z o.o.: ul. Kamienna 135 lok.16, 50-545 Wrocław

Informacje dodatkowe

Waga 1000 g